อเมริกัน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

อเมริกัน อาจหมายถึง

นอกจากนี้ในความหมายอื่นที่มีคำว่า "อเมริกัน" เป็นส่วนประกอบได้แก่