ไก่ทอด

อาหารประกอบด้วยชิ้นส่วนไก่ที่ถูกนำไปชุบในแป้งเปียกผสมเครื่องปรุงแล้วไปทอดในน้ำมันน้อย

ไก่ทอด (อังกฤษ: Fried Chicken) เป็นอาหารอย่างง่ายทำจากเนื้อไก่ นำไปคลุกกับแป้งและส่วนผสมอื่น ๆ จากนั้นนำไปทอด อาจด้วยวิธีการทอดน้ำมันท่วม น้ำมันน้อย หรือการทอดด้วยความดัน ผิวนอกของไก่ทอดจะกรอบ ส่วนของไก่ที่นำมาทำไก่ทอดอาจเป็นน่อง ปีก อก หรือเนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิ้น ๆ อาจมีหนัง มีกระดูกหรือเลาะกระดูกออกก่อน (เป็นไก่ไม่มีกระดูก) รูปแบบของไก่ทอดนั้นไม่ตายตัว โดยขึ้นอยู่กับสูตร ส่วนผสม และกรรมวิธีการปรุง

ไก่ทอด
ตามเข็มนาฬิกา: ไก่ทอดส่วนต่าง ๆ ได้แก่ อก ปีก สะโพก และน่อง
มื้อจานหลัก
แหล่งกำเนิดสหรัฐ
ภูมิภาคอเมริกันเซาท์
อุณหภูมิเสิร์ฟร้อนหรือเย็น
ส่วนผสมหลักไก่ แบทเตอร์ หรือแป้งปรุงรส