บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เอกรงค์ (อังกฤษ: monochrome) คือ ภาพที่เน้นไปทางสีโทนใดโทนหนึ่งเท่านั้น ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ภาพขาวดำ จิตรกรรมเอกรงค์ ภาพเซเพีย (sepia) ส่วนภาพที่มีหลายสีนั้นเรียกว่าภาพ พหุรงค์ (polychrome)