หมึก (เครื่องเขียน)

หมึก (อังกฤษ: ink) คือของเหลวหรือเจลชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยสารสี ใช้สำหรับเขียนหนังสือหรือวาดภาพต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ เช่น ปากกา พู่กัน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหมึกอีกชนิดหนึ่ง คือ หมึกแบบเข้มข้น ซึ่งมักใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

สารสีที่นิยมใช้ในหมึกแก้ไข

รงควัตถุแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รงควัตถุ

รงควัตถุ เป็นสารสีที่นิยมใช้ในหมึกมากกว่าสีย้อม เนื่องจากมีข้อดีคือติดได้เร็ว แต่มักมีราคาแพง และมีช่วงสีน้อยกว่าสีย้อม[1]

สีย้อมแก้ไข

ดูบทความหลักที่: สีย้อม

หมึกที่ใช้สีย้อมเป็นสารสีจะมีความทนทานมากกว่าหมึกที่ใช้รงควัตถุเป็นสารสี มักอยู่ในรูปของเหลว

อ้างอิงแก้ไข

  1. Kipphan, Helmut (2001), Handbook of print media: technologies and production methods (Illustrated ed.), Springer, pp. 130–144, ISBN 978-3-540-67326-2