ในการจำลองแบบสี คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และการถ่ายภาพ ช่วงสี (อังกฤษ: gamut) หมายถึงเซตย่อยที่สมบูรณ์ของสีต่าง ๆ แต่ละสี ซึ่งสามารถแสดงได้ภายในปริภูมิสีที่กำหนดหรืออุปกรณ์แสดงผลบางตัว

การแสดงช่วงสี

แก้
 
แผนภาพปริภูมิสีซีไออี 1931 ซึ่งเปรียบเทียบช่วงสีที่สามารถมองเห็นได้กับช่วงสีในระบบเอสอาร์จีบี และอุณหภูมิสี

โดยทั่วไปแล้ว ช่วงสีจะถูกแสดงเป็นปริภูมิในแผนภาพสีซีไออี 1391 ภายในขอบโค้ง ซึ่งแสดงสีที่มีความยาวคลื่นค่าเดียว หรือสีแบบสเปกตรัม