พู่กัน(อังกฤษ: Paintbrush)หรือแปรงคือเครื่องมือสำหรับทาสีและระบายสี พู่กันนั้นผลิตโดยใช้เหล็กหนีบขนแปรงให้มีขนาดต่างๆโดยจะมีเกณฑ์แบ่งเป็นเบอร์ๆไป[1]

พู่กันโดยแบ่งเป็นส่วนประกอบต้างๆ

ส่วนประกอบแก้ไข

  • ขนแปรง(Bristles): เอาไวในแตะสีและระบายลงบนพื้นผิวของพื้นผิวต่างๆที่จะระบาย
  • โคน(Ferrule) : เอาไงยึดจับขนแปรง
  • ด้ามจับ(Handle) : เอาไวใช้ในการจับเพื่อที่จะใช้ในการระบายสี

แปรงแก้ไข

แปรงมีลักษณะต่างๆดังนี้ [2]

ขนาดแก้ไข

ขนาดของแปรงจะมีขนาดมิลลิเมตร (มม.) หรือนิ้ว (นิ้ว) ซึ่งจะเป็นขนาดของของขนแปรงซึ่งขนาดโดยทั่วไปคือ:

  • ขนาดมิลเมตร : 10 มม., 20 มม., 40 มม., 50 มม., 60 มม., 70 มม., 80 มม., 90 มม., 100 มม.
  • ขนาดนิ้ว : 1/8 นิ้ว 1/4 นิ้ว 3/8 นิ้ว 1/2 นิ้ว 5/8 นิ้ว 3/4 นิ้ว 7/8 นิ้ว 1 นิ้ว 1/1 นิ้ว 1 1/2 นิ้ว 2 in, 2 1/2 นิ้ว, 3 นิ้ว, 3 1/2 นิ้ว, 4 นิ้ว

รูปร่างของแปรงแก้ไข

 
แปรง
  • หัวตัด(Angled)
  • หัวแบน(Flat)
  • หัวบาน(Tapered)
  • หัวกลม(Striker) แปรงทรงกลมขนาดใหญ่ (ทรงกระบอก) สำหรับบริเวณที่ยากต่อการทาสีภายนอก

พู่กันแก้ไข

พู่กันมีลักษณะต่างๆดังนี้[3]

ขนาดแก้ไข

พู่กันนั้นมีการกำหนดขนาดไวก็จริงแต่ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนโดยจะมีขนาดจากเล็กที่เล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุดคือ:

  • 20/0, 12/0, 10/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0(หรือเขียนด้วย 0000), 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30

แต่โดยปกติมีขนาดแค่ 00-20

รูปร่างของพู่กันแก้ไข

 
รูปร่างของพู่กัน

ชนิดของขนแก้ไข

ขนสัตว์, ขนไนรอน, ขนกระรอก, ขนหางวัว เป็นต้น

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิง

แหล่งที่มาเริ่มต้นปี ค.ศ.1707 โดยชาวยูวน์ เป็นคนคิดค้นโดนใช้ก้านหญ้าฮาวร์เวอร์ที่มีความคงทนเมื่อโดนน้ำ

และใช้สีที่ได้จากธรรมชาติคือ โคลน ใบไม้ ดอกไม้เป็นต้น