เสียงกักเสียดแทรก อุสุม ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง

เสียงกักเสียดแทรก อุสุม ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง (อังกฤษ: voiceless alveolar sibilant affricate) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา เช่น ภาษาเยอรมัน, ภาษาบาสก์, ภาษาอิตาลี, ภาษาเช็ก, ภาษารัสเซีย, ภาษาฮีบรู (สมัยใหม่), ภาษาปาทาน, ภาษาแต้จิ๋ว, ภาษาจีนกลาง, ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงในภาษาช่วยสื่อสารนานาชาติอย่างภาษาเอสเปรันโต, ภาษาอิดอ, อินเตร์ลิงกวา เป็นต้น เสียงนี้ถ่ายถอดเป็นสัทอักษรสากลได้ว่า t͡s หรือ t͜s (เดิมใช้ ʦ หรือ ƾ)

เสียงกักเสียดแทรก อุสุม ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง
t͡s
หมายเลขไอพีเอ103 (132)
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)ʦ
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+02A6
เอกซ์-แซมปาts
เคอร์เชินบอมts
ตัวอย่างเสียง