เสาว์ บุญเสนอ

เสาว์ บุญเสนอ (3 พฤษภาคม พ.ศ. 2452 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2544) นักประพันธ์ บรรณาธิการหนังสือ เพลินจิตต์ ประมวลวัญ และ ประมวลสาร เป็นเจ้าของนามปากกา ส. บุญเสนอ

เสาว์ บุญเสนอ
เกิด3 พฤษภาคม พ.ศ. 2452
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสียชีวิต26 ธันวาคม พ.ศ. 2544
นามปากกาส. บุญเสนอ
อาชีพนักเขียน นักหนังสือพิมพ์
คู่สมรสศรีสุดา บุญเสนอ

เสาว์ บุญเสนอ เกิดที่อำเภอเกาะเรียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ เลขประจำตัว ๑๐๑ แต่ไปจบมัธยมแปดจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เนื่องจากสมัยนั้นโรงเรียนวัดราชาธิวาสเปิดสอนแค่มัธยมต้น เริ่มทำงานเป็นนักเรียนช่างรถไฟ เป็นคนส่งฟืนหัวจักรของกรมรถไฟหลวง เมื่อ พ.ศ. 2468 ขณะอายุ 16 ปี จากนั้นจึงสมัครเป็นศิษย์การบิน ของกองทัพอากาศไทย

เสาว์เริ่มงานประพันธ์โดยเขียนเรื่องส่งไปลงตามหนังสือพิมพ์ต่างๆ เช่น สมานมิตรบันเทิง สารานุกูล ต. เง็กชวน เริ่มมีชื่อเสียงจากเรื่อง สายแดง ได้รับตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลิเมล์รายวัน

เสาว์ บุญเสนอ มีผลงานแปลบทภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการพากย์เสียงภาษาไทยเป็นจำนวนมาก เขาเป็นผู้ตั้งชื่อภาษาไทยให้กับภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ ว่า พยัคฆ์ร้าย 007

เสาว์ บุญเสนอ สมรสกับ นางศรีสุดา บุญเสนอ ระยะหลัง ก่อนจะเสียชีวิต มีผลงานเขียนในนิตยสาร โลกหนังสือ และ ต่วย'ตูน