เลออโคออน (อังกฤษ: Laocoön, /lˈɒkˌɒn, -kəˌwɒn/;[1][2][a] กรีกโบราณ: Λαοκόων, อักษรโรมัน: Laokóōn, สัทอักษรสากล: [laokóɔːn]) เป็นบุคคลในประมวลเรื่องปรัมปรากรีกกับโรมันและใน Epic Cycle เลออโคออนเป็นนักบวชโทรจัน แต่กลับไปละเมิดกฎอาจจะด้วยการแต่งงานและมีลูก[3] หรืออาจจะโดยการปฏิบัติตัวในทางที่ไม่เหมาะสมโดยการไปสมสู่กับภรรยาต่อหน้ารูปเคารพในวัด[4] บทบาทของเลออโคออนในตำนานสงครามเมืองทรอยคือไปพยายามเตือนฝ่ายทรอยไม่ให้รับม้าโทรจันจากฝ่ายกรีก[5] ซึ่งทำความพิโรธให้แก่เทพเจ้าผู้ส่งงูทะเลสองตัวจากเกาะเทเนดอสมาเข่นฆ่า[6]

"เลออโคออนและบุตร" ประติมากรรมหินอ่อนที่ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วาติกันในนครรัฐวาติกัน

ครอบครัว แก้

เลออโคออนได้รับการระบุว่าเป็นบุตรแห่งอะโคทีส[7] อันเทนอร์ หรือโพไซดอน[8] หรือบุตรของ Priam กับ Hecuba[9] เขามีลูกชายสองคน

หมายเหตุ แก้

 1. สัญลักษณ์จุดสองจุดบนอักษร "o" ตัวก่อนสุดท้ายในภาษาอังกฤษคือ diaeresis ที่ระบุว่าสองอักษรสระนี้ออกเสียงเป็นคนละพยางค์ (ระวังสับสนกับ อุมเลาต์)

อ้างอิง แก้

 1. "Laocoön". Oxford Dictionaries UK English Dictionary. Oxford University Press. [ลิงก์เสีย] [ลิงก์เสีย]
 2. "Laocoön". Merriam-Webster Dictionary.
 3. According to Hyginus
 4. According to Servius.
 5. Quintus Smyrnaeus X.420f (Text on-line).
 6. Aeneid 2. 199-227.
 7. Hyginus. Fabula. 135. Laocoon, son of Acoetes, brother of Anchises, and priest of Apollo ...
 8. John Tzetzes. ad Lycophron. 347.
 9. Peck, Harry Thurston, บ.ก. (1898). "Laocoön". Harpers Dictionary of Classical Antiquities – โดยทาง Perseus project, Tufts University.

ข้อมูล แก้

 • Boardman, J., บ.ก. (1993). The Oxford History of Classical Art. Oxford University Press. ISBN 0-19-814386-9.
 • Gall, Dorothee; Wolkenhauer, Anja (hg) (30 November 2006). Laokoon in Literatur und Kunst. Symposions "Laokoon in Literatur und Kunst" vom 30 November 2006. (Berlin; New York: Walter de Gruyter) Beiträge zur Altertumskunde. Vol. 254. Bonn, DE: Universität Bonn (ตีพิมพ์ 2009).
 • Smith, R.R.R., บ.ก. (1991). Hellenistic Sculpture: A handbook. Thames & Hudson. ISBN 0500202494.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้