เลทรัวกลอรีเยิซ

เลทรัวกลอรีเยิซ (Les Trois Glorieuses') เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐประชาชนคองโก ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม, พ.ศ. 2513 ใช้ต่อเนื่องจนถึง พ.ศ. 2534, โดยได้เปลี่ยนกลับมาใช้เพลงลากงกอแลซเป็นเพลงชาติสาธารณรัฐคองโกอีกครั้ง.

เลทรัวกลอรีเยิซ
Les Trois Glorieuses
เนื้อร้องJacques Tondra and Georges Kibanghi
ทำนองJean Royer and Joseph Spadilière
รับไปใช้1 มกราคม, พ.ศ. 2513 (ค.ศ.1970)
เลิกใช้พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)

ชื่อของเพลงชาติ มีที่มาจากa three-day uprising in 1963 จนนำไปสู่การรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลประธานาธิบดี, ฟูลเบิร์ต โยลู (Fulbert Youlou).[1]

ประพันธ์บทร้องโดย เฮ็นรี โรเปซ และ เรียบเรียงทำนองโดย ฟิลิปเป้ โมกัวไม.

เนื้อร้องแก้ไข

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาคองโก ภาษาลิงกาลา คำแปล

Lève toi, Patrie courageuse,
Toi qui en trois journées glorieuses
Saisis et porte le drapeau
Pour un Congo libre et nouveau,
Qui ne jamais plus ne faillira,
Que personne n'effrayera.

Refrain :
Nous avons brisés nos chaines,
Nous travaillerons sans peine,
Nous sommes une Nation souveraine.

Si trop tôt me tue l'ennemi,
Brave camarade, saisis mon fusil;
Et si la balle touche mon coeur,
Toutes nos soeurs se lèveront sans peur,
Et nos monts, nos flots en fureur
Repousseront l'envahisseur.
 
Refrain

Ici commence la Patrie
Où chaque humain a le même prix.
Notre seule guide c'est le Peuple.
Notre génie c'est encore le Peuple.
C'est lui seule qui a décidé
De rétablir sa dignité.

Refrain

Stand up, courageous homeland
You who in three glorious days
Seized the flag and opened the door
For a free and new Congo,
That never again will fail,
Frighten anyone.

Chorus:
We've broken our chains,
We will work without penalty,
We are a sovereign nation.

If the enemy kills me too early,
Brave comrade, seize my gun;
And if the ball touches my heart,
All our sisters will stand without fear,
And our mountains, our streams into a rage
Repel the invader.From the forest to the bush.

Chorus

Here begins the Fatherland
Where every human has the same price.
Our only guide is the People.
Our genius is still the People.
It is he alone who decided
To restore its dignity.

Chorus

อ้างอิงแก้ไข

  1. Bazenguissa-Ganga, Rémy. Les voies du politique au Congo: essai de sociologie historique. Paris: Karthala, 1997. p. 161

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

Congo, Republic of "Les Trois Glorieuses"