เมทินี ชโลธร (3 ธันวาคม พ.ศ. 2498) อดีตประธานศาลฎีกา คนที่ 46 โดยเป็นประธานศาลฏีกาหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมของประเทศไทย[1] ซึ่งมีชื่อเสียงจากการเข้าร่วมการชุมนุม กปปส. และเป็นประเด็นถกเถียงในเรื่องความเป็นกลางของข้าราชการตุลาการ[2]

เมทินี ชโลธร
ประธานศาลฎีกา คนที่ 46
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ก่อนหน้าไสลเกษ วัฒนพันธุ์
ถัดไปปิยกุล บุญเพิ่ม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 ธันวาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสพิริยะ ชโลธร
บุตรปณตพร ชโลธร

ประวัติ แก้

เมทินีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย[3] ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์​ มหาวิทยาลัยรามคำแหง​ และ เนติบัณฑิต สำนักอบรม ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา[4] สมรสกับนายพิริยะ ชโลธร และมีบุตรร่วมกันหนึ่งคนคือนางสาวปณตพร ชโลธร[5]

ข้อวิจารณ์ แก้

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์จำนวนหนึ่งเผยแพร่ภาพ ตั้งข้อสังเกตเป็นบุคคลหน้าคล้ายจนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น 'เมทินี ชโลธร' ว่าในอดีตเคยร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. โดยผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คยังได้หยิบยกประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ข้อ 4 ที่ระบุว่า ข้าราชการศาลยุติธรรมจักต้องวางตัวเป็นกลางและปราศจากอคติ ผู้สื่อข่าวจึงพยายามติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านเบอร์โทรที่ให้ไว้ทางเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพจริงหรือไม่ และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไร กลุ่มงานโฆษกและเผยแพร่ข่าว สำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่าไม่สามารถยืนยันรูปได้ พร้อมเสนอให้สอบถามไปยัง สำนักประธานศาลฎีกา ซึ่งผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ ได้รับคำตอบว่า ทางสำนักดูเพียงส่วนนโยบาย ไม่มีอำนาจที่จะตอบประเด็นนี้ได้ ต้องส่งเรื่องมาถาม และแนะนำให้โทรสอบถาม สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ กต. เมื่อผู้สื่อข่าวโทรติดต่อไปยัง ส่วนงานวินัยและส่งเสริมจริยธรรม สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันคือไม่สามารถให้คำตอบได้ ไม่มีอำนาจที่จะตอบ[6]

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล ได้เผยแพร่บทความ 'การร่วมชุมนุมกับ กปปส. “เป็นความสง่างามของผู้พิพากษา” ?' โดยบทความนั้นมีเนื้อความโดยย่อว่า แต่เดิมตนเข้าใจว่าว่าทางคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) มิได้มีการตระหนักต่อประเด็นข้อสงสัยดังกล่าว แต่ในภายหลังที่ได้อ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ก็ได้พบว่าการเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองของนางเมทินี เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้มีการพิจารณาและอภิปรายในการประชุมของ ก.ต. ก่อนที่จะได้มีการแต่งตั้งประธานศาลฎีกาคนใหม่ขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ในการประชุมของ ก.ต. ครั้งนี้ บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความเห็นและพิจารณาต่อการร่วมชุมนุมของว่าที่ประธานศาลฎีกา (ในขณะนั้น) มีความหมายอย่างไร เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้หรือไม่ โดยขณะนั้น นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี (ผู้พิพากษาศาลฎีกา) ได้อภิปรายถึงข้อการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อนางเมทินีว่า วางตัวไม่เป็นกลาง เพราะเข้าไปร่วมการชุมนุม กปปส. โดนมีภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่านั่งอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งในที่ชุมนุม แต่นุจรินทร์มีความเห็นว่า ไม่ได้มีสิ่งใดแสดงให้เห็นเลยว่าเป็นการสนับสนุนฝ่ายผู้ชุมนุม ส่วนนายวรสิทธิ์ โรจนพานิช (ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก) ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับนางนุจรินทร์ รวมทั้งยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการเข้าไปร่วมชุมนุมกับ กปปส. นั้นควร “เป็นความสง่างามของผู้พิพากษา” เนื่องจากกระทำด้วยความรักชาติ รักสถาบัน ในขณะที่นายณรัช อิ่มสุขศรี (ศาลชั้นต้น) ก็มีความเห็นว่าเพียงการเข้าร่วมยังไม่อาจถือว่าเป็นการฝักใฝ่ทางการเมือง สำหรับเขาแล้วต้องแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น เข้าร่วมไฮด์ปาร์ก จึงจะถือว่าสร้างปัญหาแก่การทำงานในฐานะผู้พิพากษา มีเพียงนายกิจชัย จิตธารารักษ์ (ศาลฎีกา) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเพียงบุคคลคนเดียวในที่ประชุมที่ได้อภิปรายและพยายามยึดโยงกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการตุลาการ รวมทั้งมีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่ก็ยังไม่ใช่ความผิดที่ถึงขนาดจะทำให้ไม่ได้รับตำแหน่งประธานศาลฎีกา การตักเตือนก็อาจเป็นการเพียงพอ [7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ""เมทินี" ประธานศาลฎีกา เป็นผู้หญิงคนแรก". www.thairath.co.th. 2020-07-25.
  2. sleepyhead (2020-09-26). "ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ เมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนใหม่ เคยร่วมม็อบกปปส". Bright Today.
  3. "รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ปี 64 | Samsen Alumni" (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-20. สืบค้นเมื่อ 2021-10-15.
  4. "๐๐๑-๑-๑_๐๔๖ ประวัติและรูปประธานศาลฎีกา นางเมทินี ชโลธร วาระดำรงตำแหน่ง ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔". opsc.coj.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-16. สืบค้นเมื่อ 2021-10-16.
  5. 21 (2016-10-17). "สำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล". ข่าวสด.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์)
  6. "ว่อนเน็ต ภาพคนหน้าคล้าย ปธ.ศาลฎีกาคนใหม่ร่วมชุมนุม กปปส. เช็คหน่วยงานเกี่ยวข้องไม่สามารถให้คำตอบได้". prachatai.com.
  7. ปรีชาศิลปกุล, สมชาย (2021-01-24). "การร่วมชุมนุมกับ กปปส. "เป็นความสง่างามของผู้พิพากษา" ?". The 101 World (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2015-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๘, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๒๖, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข หน้า ๒๗๗, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐