ปิยกุล บุญเพิ่ม

ปิยกุล บุญเพิ่ม (28 ตุลาคม พ.ศ. 2499) ประธานศาลฎีกา คนที่ 47 โดยเป็นประธานศาลฏีกาหญิงที่สองในประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมของประเทศไทย[1]

ปิยกุล บุญเพิ่ม
ประธานศาลฎีกา คนที่ 47
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
ก่อนหน้าเมทินี ชโลธร
ถัดไปโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 ตุลาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
ศาสนาพุทธ

ประวัติ แก้ไข

ปิยกุลสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. "มติ "ปิยกุล บุญเพิ่ม" ประธานฎีกาหญิงคนที่ 2 แทน "เมทินี ชโลธร"". www.thairath.co.th. 2021-07-22.
  2. ประวัติ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา คนที่ 47 เก็บถาวร 2021-11-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เว็บไซต์สำนักประธานศาลฎีกา
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2015-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๘, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๒๖, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๗๐, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗