เนตรปรียา ชุมไชโย

เนตรปรียา (มุกสิกไชย) ชุมไชโย (หรือ ครูเคท) เป็นอดีตผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[1] ผู้ประกาศข่าว เป็นพิธีกร เป็นนักเขียน ศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึง ม. 5 จากนั้นศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA (International Marketing) Loyola Marymount University, California, USA และปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (DBA) International Marketing[2]

เข้าสู่วงการโทรทัศน์จากการเป็นผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ เมื่ออายุ 19 ปี และยังเป็นผู้ประกาศข่าวรายการ 11 ข่าวเศรษฐกิจ ทางช่อง 11 เป็นพิธีกรรายการ Good Morning Thailand ทางช่อง 9 ผู้รายงาน ข่าว CNN World Report ผู้ดำเนินรายการกรองสถานการณ์ทางช่อง 11 รายการก้าวทันธุรกิจส่งออกทางไอทีวี และยังเป็นพิธีกรในงานเปิดตัวสินค้า พอเรียนจบเข้าทำงานเป็นนักวิชาการพาณิชย์ที่กรมส่งเสริมการส่งออก

เธอมีชื่อเสียงจากผลงานเขียน ที่ชื่อ "เรียนภาษาอังกฤษกันเข้าไป แต่พูดไม่ได้สักที" ซึ่งออกมา 3 เล่ม เริ่มพิมพ์ครั้งแรกเมื่อกลางปี 2542 และได้รางวัล Best Seller ของสำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง เมื่อปี 2543 โดยผลงานชิ้นนี้ที่ได้เริ่มตีพิมพ์คอลัมน์ในนิตยสารเปรียว และแพรวสุดสัปดาห์ หลังจากมีชื่อเสียงมากขึ้น เธอยังจัดพูดทอล์กโชว์ "ครูเคท ทอล์คแอนด์โชว์" ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และจัดครั้งที่ 2 ซึ่งมีประมาณ 700 ที่นั่ง จัดไป 3 รอบ ยังได้รับเชิญจากทั้งหน่วยงานเอกชน และรัฐบาลในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ ยังเป็นพิธีกรเปิดตัวสินค้าใหม่ หรืองานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแปลกันสดๆ รวมทั้งงานเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า

ปัจจุบันยังเป็นข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้อำนวยการสำนักให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์การค้า

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข