เทสลา (อังกฤษ: tesla สัญลักษณ์ T) เป็นหน่วยอนุพัทธ์เอสไอของการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า (รวมถึงความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กด้วย)

เทสลา
ระบบการวัดหน่วยอนุพัทธ์เอสไอ
เป็นหน่วยของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
สัญลักษณ์T 
ตั้งชื่อตามนิโคลา เทสลา
การแปลงหน่วย
1 T ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
   ตามบทนิยาม   1 Wbm−2
   หน่วยฐานเอสไอ   1 kgs−2A−1

1 เทสลา มีค่าเท่ากับ 1 เวเบอร์ต่อตารางเมตร ซึ่งหน่วยเทสลาถูกประกาศให้ใช้โดยทั่วกันในระหว่างการประชุมของที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัดในปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) และตั้งชื่อเป็นการให้เกียรติแก่นิโคลา เทสลา[1] ตามข้อเสนอของวิศวกรไฟฟ้าชาวสโลวีเนีย แฟรนซ์ แอฟซิน (France Avčin)

นิยาม

แก้

อนุภาคใด ๆ ที่มีประจุ 1 คูลอมบ์ และเคลื่อนที่ตั้งฉากตลอดกับสนามแม่เหล็ก 1 เทสลา ด้วยอัตราเร็ว 1 เมตรต่อวินาที อนุภาคนั้นจะได้ถูกแรงกระทำขนาด 1 นิวตัน โดยอิงตามกฎของแรงลอเรนซ์ ซึ่งหน่วยเทสลาสามารถแสดงเป็นหน่วยอนุพัทธ์เอสไอได้ดังต่อไปนี้

 

(สมการตัวสุดท้ายเป็นหน่วยฐานเอสไอ)[2]

หน่วยที่ใช้มีดังนี้

A = แอมแปร์
C = คูลอมบ์
kg = กิโลกรัม
m = เมตร
N = นิวตัน
s = วินาที
H = เฮนรี
V = โวลต์
J = จูล
Wb = เวเบอร์

อ้างอิง

แก้
  1. "Details of SI units". sizes.com. 2011-07-01. สืบค้นเมื่อ 2011-10-04.
  2. The International System of Units (SI), 8th edition, BIPM, eds. (2006), ISBN 92-822-2213-6, Table 3. Coherent derived units in the SI with special names and symbols เก็บถาวร 2007-06-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน