เทศมณฑลของประเทศโครเอเชีย

เทศมณฑล หรือ ฌูปานิยา (โครเอเชีย: županija) เป็นหน่วยการบริหารระดับบนสุดของโครเอเชีย[1] เทศมณฑลในประเทศโครเอเชียได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใน ค.ศ. 1992 โดยประเทศโครเอเชียแบ่งออกเป็น 20 เทศมณฑล และกรุงซาเกร็บซึ่งมีฐานะเป็นทั้งเทศมณฑลและนคร (ซึ่งเป็นเอกเทศจากเทศมณฑลซาเกร็บที่มีพื้นที่ล้อมรอบกรุงซาเกร็บ)[2][3] เทศมณฑลในประเทศโครเอเชียแบ่งย่อยลงไปอีกเป็นนครและเทศบาล ณ ค.ศ. 2015 ประเทศโครเอเชียมี 128 นครและ 428 เทศบาล[4][5]

เทศมณฑล
Map of present-day counties of Croatiaเทศมณฑลวูกอวาร์-สริเยมเทศมณฑลออซิเยก-บาราญาเทศมณฑลบรอด-ปอซาวินาเทศมณฑลปอเฌกา-สลาโวเนียเทศมณฑลวิรอวิติตซา-ปอดราวินาเทศมณฑลบิเยลอวาร์-บิลอกอราเทศมณฑลกอปรีฟนิตซา-กรีเฌฟต์ซีเทศมณฑลเมจิมูริเยเทศมณฑลวารัฌดีนเทศมณฑลกราปินา-ซากอริเยเทศมณฑลซาเกร็บซาเกร็บเทศมณฑลซีซัก-ม็อสลาวินาเทศมณฑลการ์ลอวัตส์เทศมณฑลอิสเตรียเทศมณฑลปรีมอริเย-กอร์สกีกอตาร์เทศมณฑลลีกา-เซ็ญเทศมณฑลซาดาร์เทศมณฑลชิเบนีก-กนีนเทศมณฑลสปลิต-แดลเมเชียเทศมณฑลดูบรอฟนีก-เนเรตวา
เทศมณฑลของประเทศโครเอเชีย:   กราปินา-ซากอริเย   กอปรีฟนิตซา-กรีเฌฟต์ซี   การ์ลอวัตส์   ชิเบนีก-กนีน   เทศมณฑลซาเกร็บ   ซาดาร์   ซีซัก-ม็อสลาวินา   ดูบรอฟนีก-เนเรตวา   บิเยลอวาร์-บิลอกอรา   บรอด-ปอซาวินา   ปรีมอริเย-กอร์สกีกอตาร์   ปอเฌกา-สลาโวเนีย   เมจิมูริเย   ลีกา-เซ็ญ   วารัฌดีน   วิรอวิติตซา-ปอดราวินา   วูกอวาร์-สริเยม   สปลิต-แดลเมเชีย   ออซิเยก-บาราญา   อิสเตรีย   นครซาเกร็บ
หมวดหมู่รัฐเดี่ยว
ที่ตั้ง โครเอเชีย
จำนวน20 เทศมณฑล
นครซาเกร็บ
ประชากร50,927 คน (ลีกา-เซ็ญ) –
790,017 คน (นครซาเกร็บ)
พื้นที่640 ตร.กม. (นครซาเกร็บ) –
5,350 ตร.กม. (ลีกา-เซ็ญ)
การปกครองสภาเทศมณฑลและรัฐบาลโครเอเชีย
หน่วยการปกครองเทศบาลและนคร

สภาเทศมณฑล

แก้

สภาเทศมณฑล (županijska skupština) เป็นสภาผู้แทนและปรึกษาหารือของเทศมณฑลนั้น โดยสมาชิกสภาเทศมณฑลจะมาจากการเลือกตั้งเมื่อครบวาระ 4 ปี[6] ผู้นำในเชิงบริหารของสภาเทศมณฑลจะเรียกว่านายกเทศมณฑลหรือ ฌูปัน (župan) ยกเว้นนครซาเกร็บที่ซึ่งนายกเทศมนตรีจะมีฐานะเทียบเท่ากับนายกเทศมณฑล นายกเทศมณฑลและนายกเทศมนตรีนครซาเกร็บจะมีรองนายกจำนวนสองคน และทั้งสามตำแหน่งในแต่ละเทศมณฑลจะมาจากการเลือกตั้งเมื่อครบวาระ 4 ปีเช่นกัน[a] ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดจะจัดให้มีการเลือกตั้งรอบที่สอง[6] นายกเทศมณฑลและรองนายกเทศมณฑลสามารถถูกถอดถอนได้ผ่านการลงประชามติ ภายในสภาเทศมณฑลจะมีส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการภายในอำนาจของเทศมณฑลนั้น โดยหัวหน้าส่วนงานจะได้รับการแต่งตั้งโดยนายกเทศมณฑลซึ่งจะคัดเลือกจากประชาชนที่เสนอตัวเข้ามา[7]

นอกจากนี้ ในแต่ละเทศมณฑลจะมีสำนักงานบริหารของรัฐบาล (ured državne uprave) ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลโครเอเชียดำเนินงานภายในอำนาจหน้าที่ของรัฐบาล โดยหัวหน้าสำนักงาน (predstojnik ureda državne uprave) จะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลโครเอเชียโดยตรง ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสภาเทศมณฑลและไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของนายกเทศมณฑล อย่างไรก็ตาม สำหรับนครซาเกร็บ นายกเทศมนตรีจะมีฐานะเป็นหัวหน้าสำนักงานบริหารของรัฐบาลอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

งบประมาณและอำนาจหน้าที่

แก้

เทศมณฑลจะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลและมีรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจของเทศมณฑล ภาษีเทศมณฑล และค่าธรรมเนียม ภาษีเทศมณฑลนั้นรวมไปถึงภาษีมรดก ภาษีรางวัล ภาษีรถยนต์ ภาษีเรือ และภาษีเครื่องเล่นเกมอาร์เคด[8][9]

เทศมณฑลมีหน้าที่ให้บริการประชาชนโดยทั่วไป การศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกษตรกรรม การป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การทำเหมืองแร่ อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง การบริการสำหรับเศรษฐกิจภายในเทศมณฑล ระบบโครงข่ายถนน และการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่นอกเหนือเขตเมืองใหญ่ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลกลางและสภาท้องถิ่นระดับย่อยก็สามารถให้บริการในลักษณะเดียวกันได้ตามกฎหมาย[7]

สมาคมเทศมณฑลแห่งประเทศโครเอเชีย (Hrvatska zajednica županija) จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 2003 เพื่อเป็นโครงข่ายสำหรับการประสานงานระหว่างเทศมณฑล[10]

ประวัติศาสตร์

แก้
 
แผนที่แสดงอาณาบริเวณคร่าว ๆ ของเทศมณฑลของราชอาณาจักรโครเอเชียสมัยศตวรรษที่ 10 ซ้อนทับกับแผนที่ประเทศโครเอเชียและประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในปัจจุบัน

ราชอาณาจักรโครเอเชียแบ่งออกเป็นเทศมณฑลเป็นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์เตอร์ปิมีรอวิชในสมัยกลาง[11] ในสมัยนั้นมีจำนวน 14 เทศมณฑลได้แก่:[12][13]

เทศมณฑลเกอร์บาวา ลีกา และกาตส์กามีผู้ปกครองหนึ่งคนที่เรียกว่า บาน โดยเทศมณฑลสามเทศมณฑลดังกล่าวอยู่ในบริเวณเทศมณฑลลีกา-เซ็ญในปัจจุบัน ในช่วงเวลาเดียวกัน เทศมณฑลในพื้นที่พันโนเนียตอนล่างทางทิศเหนือของเทือกเขากว็อซด์ไม่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์มากนัก สันนิษฐานว่าเทศมณฑลในพื้นที่พันโนเนียตอนล่างอาจจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์โครเอเชียโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากเทศมณฑลในพื้นที่ทางใต้ที่มีขุนนางปกครอง[14]

จำนวน ขอบเขต และอำนาจของเทศมณฑลเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงเวลาหลายศตวรรษ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประวัติศาสตร์โดยรวมได้แก่การเปลี่ยนแปลงอำนาจของกษัตริย์และขุนนาง การช่วงชิงดินแดนระหว่างจักรวรรดิออตโตมันกับโครเอเชีย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองการปกครองอื่น ๆ[14][15] ในช่วงศตวรรษที่ 13 และ 14 ขุนนางโครเอเชียเรืองอำนาจ เทศมณฑลที่กษัตริย์กำหนดไว้จึงถูกลดความสำคัญลงเหลือเพียงแค่ในทางกฎหมาย ในขณะที่อำนาจทางทหารและการคลังตกอยู่ที่ขุนนาง นอกจากนี้ยังมีการบริหารราชการแบบอื่นที่ทับซ้อนกับเทศมณฑลในช่วงเวลานี้เช่นคริสตจักรโรมันคาทอลิก เสรีราชนคร (Free royal city) และนครต่าง ๆ ในแดลเมเชีย ต่อมาใน ค.ศ. 1527 หลังจากที่โครเอเชียกลายเป็นดินแดนหนึ่งของราชาธิปไตยฮาพส์บวร์ค เทศมณฑลก็ยิ่งลดความสำคัญลงไปอีกก่อนที่จะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งอย่างช้า ๆ หลังจาก ค.ศ. 1760[14]

ในศตวรรษที่ 19 การปฏิวัติในจักรวรรดิออสเตรีย ค.ศ. 1848 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญ โดยมีการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้นภายในราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ซึ่งราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนียได้ขยายอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่แนวหน้าโครเอเชียและพื้นที่แนวหน้าสลาโวเนียใน ค.ศ. 1881 ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 นั้นเองเทศมณฑลในโครเอเชียก็ผ่านการจัดระเบียบใหม่หลายครั้งตามสถานะของราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนียในจักรวรรดิออสเตรีย/ออสเตรีย-ฮังการี การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นหลังสุดได้แก่ใน ค.ศ. 1886 โดยมีการจัดตั้งเทศมณฑลขึ้นใหม่ 8 เทศมณฑล ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึง ค.ศ. 1922 เมื่อเทศมณฑลถูกยกเลิก[14][15] ใน ค.ศ. 1913 มีการปรับปรุงแก้ไขเขตพื้นที่เทศมณฑลเล็กน้อย[16] เทศมณฑลในช่วงนี้จะมีลักษณะเป็นองค์การที่ปกครองตนเองซึ่งต่างจากในสมัยกลาง แต่ละเทศมณฑลจะมีสภาเทศมณฑล (županijska skupština) โดยครึ่งหนึ่งของสภาได้แก่ผู้ที่จ่ายภาษีจำนวนมากที่สุด และอีกครึ่งหนึ่งของสภามาจากการเลือกตั้ง นายกเทศมณฑล (veliki župan) จะได้รับการแต่งตั้งโดยกษัตริย์ และเจ้าหน้าที่ของเทศมณฑลจะได้รับการแต่งตั้งโดย บาน ซึ่งเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน ในแต่ละเทศมณฑลยังมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 6 คนที่ได้รับเลือกโดยสภาเทศมณฑล เทศมณฑลจะแบ่งย่อยลงไปเป็นอำเภอ (kotari) ในขณะที่เทศบาล (općine) และนคร (gradovi) มีลักษณะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[14]

เทศมณฑลเดิมของโครเอเชียถูกยกเลิกใน ค.ศ. 1922 หลังจากที่ราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บ โครแอต และสโลวีนได้เปลี่ยนมาใช้ระบบแคว้น (oblast) แทน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบานอวินาใน ค.ศ. 1929[17] หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สาธารณรัฐสังคมนิยมโครเอเชีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียแบ่งการปกครองออกเป็นประมาณ 100 เทศบาลซึ่งมีฐานะเป็นทั้งหน่วยการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใน ค.ศ. 1992 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับสงครามประกาศเอกราชโครเอเชีย ได้มีการรื้อฟื้นระบบเทศมณฑลกลับมาอีกครั้ง พื้นที่ประเทศโครเอเชียใน ค.ศ. 1922 ในพื้นที่ทรานส์ไลทาเนียแบ่งออกเป็นแปดเทศมณฑล แต่พื้นที่เดียวกันใน ค.ศ. 1992 แบ่งออกเป็น 14 เทศมณฑล ในขณะที่เทศมณฑลเมจิมูริเยจัดตั้งขึ้นตามดินแดนที่โครเอเชียได้มาหลังจากสนธิสัญญาทรียานงใน ค.ศ. 1920[18][19] หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตแดนหลายครั้ง ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นล่าสุดมีขึ้นใน ค.ศ. 2006[4]

รายชื่อเทศมณฑล

แก้

เทศมณฑลในปัจจุบัน

แก้
เทศมณฑลของประเทศโครเอเชียตั้งแต่ ค.ศ. 2006
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาโครเอเชีย ชื่อภาษาอังกฤษ เมืองหลัก พื้นที่
(กม.2)[20]
ประชากร (ค.ศ. 2021)[21] จีดีพีต่อประชากร (ค.ศ. 2019)[22] ตราอาร์ม พิกัดภูมิศาสตร์
เทศมณฑลกราปินา-ซากอริเย Krapinsko-zagorska županija Krapina-Zagorje County กราปินา 1,229 120,942 €8,954   46°7′30″N 15°48′25″E / 46.12500°N 15.80694°E / 46.12500; 15.80694 (Krapina-Zagorje County)
เทศมณฑลการ์ลอวัตส์ Karlovačka županija Karlovac County การ์ลอวัตส์ 3,626 112,596 €9,510   45°29′35″N 15°33′21″E / 45.49306°N 15.55583°E / 45.49306; 15.55583 (Karlovac County)
เทศมณฑล
กอปรีฟนิตซา-กรีเฌฟต์ซี
Koprivničko-križevačka županija Koprivnica-Križevci County กอปรีฟนิตซา 1,748 101,661 €10,110   46°10′12″N 16°54′33″E / 46.17000°N 16.90917°E / 46.17000; 16.90917 (Koprivnica-Križevci County)
เทศมณฑลชิเบนีก-กนีน Šibensko-kninska županija Šibenik-Knin County ชิเบนีก 2,984 96,624 €11,325   43°55′44″N 16°3′43″E / 43.92889°N 16.06194°E / 43.92889; 16.06194 (Šibenik-Knin County)
เทศมณฑลซาเกร็บ Zagrebačka županija Zagreb County ซาเกร็บ 3,060 301,206 €10,769   45°44′56″N 15°34′16″E / 45.74889°N 15.57111°E / 45.74889; 15.57111 (Zagreb County)
เทศมณฑลซาดาร์ Zadarska županija Zadar County ซาดาร์ 3,646 160,340 €11,544   44°1′5″N 15°53′42″E / 44.01806°N 15.89500°E / 44.01806; 15.89500 (Zadar County)
เทศมณฑลซีซัก-ม็อสลาวินา Sisačko-moslavačka županija Sisak-Moslavina County ซีซัก 4,468 140,549 €9,706   45°13′15″N 16°15′5″E / 45.22083°N 16.25139°E / 45.22083; 16.25139 (Sisak-Moslavina County)
เทศมณฑลดูบรอฟนีก-เนเรตวา Dubrovačko-neretvanska županija Dubrovnik-Neretva County ดูบรอฟนีก 1,781 115,862 €14,673   42°39′13″N 18°05′41″E / 42.65361°N 18.09472°E / 42.65361; 18.09472 (Dubrovnik-Neretva County)
เทศมณฑลบิเยลอวาร์-บิลอกอรา Bjelovarsko-bilogorska županija Bjelovar-Bilogora County บิเยลอวาร์ 2,640 102,295 €9,132   45°54′10″N 16°50′51″E / 45.90278°N 16.84750°E / 45.90278; 16.84750 (Bjelovar-Bilogora County)
เทศมณฑลบรอด-ปอซาวินา Brodsko-posavska županija Brod-Posavina County สลาวอนสกีบรอด 2,030 130,782 €8,211   45°09′27″N 18°01′13″E / 45.15750°N 18.02028°E / 45.15750; 18.02028 (Brod-Posavina County)
เทศมณฑล
ปรีมอริเย-กอร์สกีกอตาร์
Primorsko-goranska županija županija Primorje-Gorski Kotar County ริเยกา 3,588 266,503 €15,232   45°27′14″N 14°35′38″E / 45.45389°N 14.59389°E / 45.45389; 14.59389 (Primorje-Gorski Kotar County)
เทศมณฑลปอเฌกา-สลาโวเนีย Požeško-slavonska županija Požega-Slavonia County ปอเฌกา 1,823 64,420 €8,217   45°18′40″N 17°44′24″E / 45.31111°N 17.74000°E / 45.31111; 17.74000 (Požega-Slavonia County)
เทศมณฑลเมจิมูริเย Međimurska županija Međimurje County ชากอเว็ตส์ 729 105,863 €11,476   46°27′58″N 16°24′50″E / 46.46611°N 16.41389°E / 46.46611; 16.41389 (Međimurje County)
เทศมณฑลลีกา-เซ็ญ Ličko-senjska županija Lika-Senj County กอสปิช 5,353 42,893 €10,725   44°42′25″N 15°10′27″E / 44.70694°N 15.17417°E / 44.70694; 15.17417 (Lika-Senj County)
เทศมณฑลวารัฌดีน Varaždinska županija Varaždin County วารัฌดีน 1,262 160,264 €12,112   46°19′16″N 16°13′52″E / 46.32111°N 16.23111°E / 46.32111; 16.23111 (Varaždin County)
เทศมณฑล
วิรอวิติตซา-ปอดราวินา
Virovitičko-podravska županija Virovitica-Podravina County วิรอวิติตซา 2,024 70,660 €7,869   45°52′23″N 17°30′18″E / 45.87306°N 17.50500°E / 45.87306; 17.50500 (Virovitica-Podravina County)
เทศมณฑลวูกอวาร์-สริเยม Vukovarsko-srijemska županija Vukovar-Srijem County วูกอวาร์ 2,454 144,438 €8,606   45°13′43″N 18°55′0″E / 45.22861°N 18.91667°E / 45.22861; 18.91667 (Vukovar-Srijem County)
เทศมณฑลสปลิต-แดลเมเชีย Splitsko-dalmatinska županija Split-Dalmatia County สปลิต 4,540 425,412 €10,759   43°10′0″N 16°30′0″E / 43.16667°N 16.50000°E / 43.16667; 16.50000 (Split-Dalmatia County)
เทศมณฑลอิสเตรีย Istarska županija Istria County ปาซีน 2,813 195,794 €15,960   45°14′21″N 13°56′19″E / 45.23917°N 13.93861°E / 45.23917; 13.93861 (Istria County)
เทศมณฑลออซิเยก-บาราญา Osječko-baranjska županija Osijek-Baranja County ออซิเยก 4,155 259,481 €10,232   45°38′13″N 18°37′5″E / 45.63694°N 18.61806°E / 45.63694; 18.61806 (Osijek-Baranja County)
นครซาเกร็บ Grad Zagreb City of Zagreb[b] ซาเกร็บ 641 769,944 €23,742   45°49′0″N 15°59′0″E / 45.81667°N 15.98333°E / 45.81667; 15.98333 (City of Zagreb)

เทศมณฑลของราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนีย

แก้
 
เทศมณฑลของราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนียและที่ตั้งของราชอาณาจักรในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี (สีส้มในแผนที่แทรก)
เทศมณฑลของราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนียภายหลังการปฏิรูปใน ค.ศ. 1886
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาโครเอเชีย ชื่อภาษาอังกฤษ เมืองหลัก พื้นที่
(ค.ศ. 1886–1912)
(ตร.กม.)[16]
ประชากร (ค.ศ. 1910)[23] ตราอาร์ม พิกัดภูมิศาสตร์
เทศมณฑลซาเกร็บ Zagrebačka županija Zagreb County ซาเกร็บ 7,215 587,378   45°38′27″N 16°11′57″E / 45.64083°N 16.19917°E / 45.64083; 16.19917 (Zagreb County (historical))
เทศมณฑลสริเยม Srijemska županija Syrmia County วูกอวาร์ 6,848 410,007   45°4′53″N 19°15′33″E / 45.08139°N 19.25917°E / 45.08139; 19.25917 (Syrmia County (historical))
เทศมณฑลบิเยลอวาร์-กรีเฌฟต์ซี Bjelovarsko-križevačka županija Bjelovar-Križevci County บิเยลอวาร์ 5,048 331,385   45°55′14″N 16°45′54″E / 45.92056°N 16.76500°E / 45.92056; 16.76500 (Bjelovar-Križevci County (historical))
เทศมณฑลปอเฌกา Požeška županija Požega County ปอเฌกา 4,938 263,690   45°22′45″N 17°31′4″E / 45.37917°N 17.51778°E / 45.37917; 17.51778 (Požega County (historical))
เทศมณฑลมอดรุช-ริเยกา Modruško-riječka županija Modruš-Rijeka County ออกูลิน 4,874 231,354   45°19′30″N 14°58′28″E / 45.32500°N 14.97444°E / 45.32500; 14.97444 (Modruš-Rijeka County (historical))
เทศมณฑลลีกา-เกอร์บาวา Ličko-krbavska županija Lika-Krbava County กอสปิช 6,217 203,973   44°42′28″N 15°21′12″E / 44.70778°N 15.35333°E / 44.70778; 15.35333 (Lika-Krbava County (historical))
เทศมณฑลวารัฌดีน Varaždinska županija Varaždin County วารัฌดีน 2,521 305,558   46°15′7″N 16°11′38″E / 46.25194°N 16.19389°E / 46.25194; 16.19389 (Varaždin County (historical))
เทศมณฑลวิรอวิติตซา Virovitička županija Virovitica County ออซิเยก 4,852 269,199   45°38′27″N 17°51′30″E / 45.64083°N 17.85833°E / 45.64083; 17.85833 (Virovitica County (historical))

หมายเหตุ

แก้
 1. เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีนครและเทศบาลอื่น ๆ ในประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของเทศมณฑลอีกชั้นหนึ่ง
 2. นครซาเกร็บมีฐานะเป็นทั้งเทศมณฑลและนคร แยกกันกับเทศมณฑลซาเกร็บซึ่งมีพื้นที่ล้อมรอบนครซาเกร็บ[4]

อ้างอิง

แก้
 1. The Constitution of the Republic of Croatia (consolidated text) - Croatian Parliament เก็บถาวร 2015-11-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.Retrieved 5 October 2016.
 2. "Gospodarski profil Grada Zagreba i Zagrebačke županije" [Economic profile of the City of Zagreb and the Zagreb County] (ภาษาโครเอเชีย). Croatian Chamber of Economy. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 7 May 2006. สืบค้นเมื่อ 6 May 2012.
 3. "Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj" [Territories of Counties, Cities and Municipalities of the Republic of Croatia Act]. Narodne novine (ภาษาโครเอเชีย). 30 January 1997. สืบค้นเมื่อ 6 May 2012.
 4. 4.0 4.1 4.2 "Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj" [Territories of Counties, Cities and Municipalities of the Republic of Croatia Act]. Narodne novine (ภาษาโครเอเชีย). 28 July 2006. สืบค้นเมื่อ 9 September 2011.
 5. "Popovača dobila status grada". Poslovni dnevnik (ภาษาโครเอเชีย). 12 April 2013. สืบค้นเมื่อ 27 January 2014.
 6. 6.0 6.1 "Zakon o lokalnim izborima" [Local Elections Act]. Narodne novine (ภาษาโครเอเชีย). No. 144/2012. 21 December 2012. สืบค้นเมื่อ 5 October 2016.
 7. 7.0 7.1 "Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)" [Local and Regional Self-Government Act (consolidated text)]. Narodne novine (ภาษาโครเอเชีย). No. 19/2013. 18 February 2013. สืบค้นเมื่อ 5 October 2016.
 8. "The Croatian tax system". Croatian Tax Administration. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 15 June 2012. สืบค้นเมื่อ 15 April 2012.
 9. Anto Bajo; Mihaela Bronić (December 2004). "Fiskalna decentralizacija u Hrvatskoj: problemi fiskalnog izravnanja" [Fiscal Decentralisation in Croatia: Problems of Fiscal Equalisation]. Financijska Teorija I Praksa (ภาษาโครเอเชีย). Institute of Public Finance. 28 (4): 445–467. สืบค้นเมื่อ 21 June 2012.
 10. "Home". hrvzz.hr. Croatian County Association. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-01-03. สืบค้นเมื่อ 3 January 2019.
 11. Oleg Mandić (1952). "O nekim pitanjima društvenog uređenja Hrvatske u srednjem vijeku" [On some issues regarding Croatia's social system in the Middle Ages] (PDF). Historijski zbornik (ภาษาโครเอเชีย). Školska knjiga. 5 (1–2): 131–138. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 8 August 2019. สืบค้นเมื่อ 9 September 2011.
 12. "Iz povijesti Splitsko-dalmatinske županije IV" [Outline of history of the Split-Dalmatia County (4)] (ภาษาโครเอเชีย). Split-Dalmatia County. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 September 2010. สืบค้นเมื่อ 6 May 2012.
 13. Budak, Neven (2018). Hrvatska povijest od 550. do 1100 [Croatian history from 550 until 1100]. Leykam international. pp. 197, 199, 327. ISBN 978-953-340-061-7. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-10-03. สืบค้นเมื่อ 2022-09-17.
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 Josip Vrbošić (September 1992). "Povijesni pregled razvitka županijske uprave i samouprave u Hrvatskoj" [A historical review of the development of county administration and self-government in Croatia]. Društvena Istraživanja (ภาษาโครเอเชีย). Ivo Pilar Institute of Social Sciences. 1 (1): 55–68. ISSN 1330-0288. สืบค้นเมื่อ 9 April 2012.
 15. 15.0 15.1 Ivo Goldstein (1996). Hrvatske županije kroz stoljeća [Croatian counties through the centuries] (ภาษาโครเอเชีย). Školska knjiga. p. 86. ISBN 9789530613676. สืบค้นเมื่อ 10 April 2012.
 16. 16.0 16.1 Branko Dubravica (January 2002). "Političko-teritorijalna podjela i opseg civilne Hrvatske u godinama sjedinjenja s vojnom Hrvatskom 1871–1886" [Political and territorial division and scope of civilian Croatia in the period of unification with the Croatian military frontier 1871–1886]. Politička Misao (ภาษาโครเอเชีย). University of Zagreb, Faculty of Political Sciences. 38 (3): 159–172. ISSN 0032-3241. สืบค้นเมื่อ 20 June 2012.
 17. Richard C. Frucht (2005). Eastern Europe: An Introduction to the People, Lands, and Culture. ABC-CLIO. p. 429. ISBN 9781576078006. สืบค้นเมื่อ 18 October 2011.
 18. Mark Biondich (2000). Stjepan Radić, the Croat Peasant Party, and the politics of mass mobilization, 1904–1928. University of Toronto Press. p. 11. ISBN 9780802082947. สืบค้นเมื่อ 18 October 2011.
 19. "Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj" [Territories of Counties, Cities and Municipalities of the Republic of Croatia Act]. Narodne novine (ภาษาโครเอเชีย). 30 December 1992. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 28 August 2013. สืบค้นเมื่อ 9 September 2011.
 20. "Counties, surface area, population, towns, municipalities and settlements, 2011 census". Croatian Bureau of Statistics. สืบค้นเมื่อ 17 December 2012.
 21. "Priopćenja i javni pozivi - Popis stanovništva 2021". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-20. สืบค้นเมื่อ 2022-09-17.
 22. Čajkušić, Suzana; Pipp, Patrik; Omerzo, Ingrid (14 February 2022). "Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, HR NUTS 2 i županije u 2019" [Gross domestic product for the Republic of Croatia, HR NUTS 2 and counties in 2019]. Croatian Bureau of Statistics (ภาษาโครเอเชีย). Croatian Bureau of Statistics. สืบค้นเมื่อ 12 September 2022.
 23. Mira Kolar-Dimitrijević (October 1991). "Utjecaj Prvog svjetskog rata na kretanje stanovništva i stočarstva na području Hrvatske i Slavonije" [Impact of World War I on population and animal husbandry trends in the area of Croatia and Slavonia]. Radovi Zavoda Za Hrvatsku Povijest (ภาษาโครเอเชีย). University of Zagreb, Croatian History Institute. 24 (1): 41–56. ISSN 0353-295X. สืบค้นเมื่อ 3 January 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้