เทศบาลเมืองบัวใหญ่

เทศบาลเมืองในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมือง สำหรับอำเภอ ดูที่ อำเภอบัวใหญ่

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 10.626 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบัวใหญ่ มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 13,978 คน[1]

เทศบาลเมืองบัวใหญ่
สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่
สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ตรา
คำขวัญ: 
คุณภาพชีวิตดีทุกคน ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งโบราณพุทธศาสนา ล้ำค่าประเพณี บริหารจัดการดี ด้วยหลักธรรมาภิบาล บ้านเมืองน่าอยู่
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลเมืองบัวใหญ่
เทศบาลเมืองบัวใหญ่
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองบัวใหญ่
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°35′08″N 102°25′33″E / 15.58552°N 102.42587°E / 15.58552; 102.42587พิกัดภูมิศาสตร์: 15°35′08″N 102°25′33″E / 15.58552°N 102.42587°E / 15.58552; 102.42587
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอบัวใหญ่
ตำบลบัวใหญ่ (บางส่วน)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ
พื้นที่
 • ทั้งหมด10.626 ตร.กม. (4.103 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด13,978 คน
 • ความหนาแน่น1,183 คน/ตร.กม. (3,060 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 52 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์buayaicity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เมืองบัวใหญ่เป็นเทศบาลเก่าแก่มากเทศบาลหนึ่ง ซึ่งแต่เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลบัวใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 มีพระกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลบัวใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลบัวใหญ่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงจาก เทศบาลตำบลบัวใหญ่เป็นเทศบาลเมืองบัวใหญ่[2] มีคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 3 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 18 คน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 52 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลังของสำนักงานติดกับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ด้านทิศเหนืออยู่ติดกับสนามกีฬากลางอำเภอบัวใหญ่ และหมู่บ้านดีพร้อม ด้านทิศใต้อยู่ติดกับสถานที่ก่อสร้างโรงงานอะไหล่ยนต์บัวใหญ่

เทศบาลเมืองบัวใหญ่มีพื้นที่ 10.626 ตารางกิโลเมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 กำหนดเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ไว้ดังนี้ คือ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านน้ำอ้อม บ้านโคกป่าตอง บ้านสวนผัก อบต.บัวใหญ่
  • ทิศใต้ ติดต่อกับทุ่งนาบ้านหัวหนอง อบต.บัวใหญ่
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วย บ้านดอนฆ่าเสือ ทุ่งนา อบต.กุดจอก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหนองแวง บ้านหันน้อย ทุ่งนา อบต.หนองแจ้งใหญ่

ประชากรและชุมชนแก้ไข

จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีทั้งสิ้น 14,599 คน เป็นชาย 7,092 คน เป็นหญิง 7,507 คน มีจำนวนบ้านเรือน 5,571 หลังคาเรือน ความหนาแน่นประมาณ 476.32 หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร

เดิมมีการจัดตั้งชุมชนทั้งหมด 21 ชุมชน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นใหม่เพิ่มอีก 1 ชุมชน รวมทั้งหมดเป็น 22 ชุมชน โดยภายในชุมชนได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นทุก 2 ปี คณะกรรมการชุมชนจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนประชาชนในการบริหารและจัดการด้านต่าง ๆ ภายในชุมชน เป็นผู้ประสานความต้องการของชุมชนนำเสนอต่อเทศบาลเพื่อให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ชุมชนทั้ง 22 ชุมชน ได้มีการประสานงานกันโดยผ่านเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน

การดำเนินกิจการเทศพาณิชย์ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ มี 2 ประเภท คือ การประปา และการสถานธนานุบาล เป็นต้น


อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข