เทศบาลเมืองบัวใหญ่

เทศบาลเมืองในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 10.626 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบัวใหญ่ มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 13,978 คน[1]

เทศบาลเมืองบัวใหญ่
สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ (อาคารหลังเก่า)
สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ (อาคารหลังเก่า)
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ตรา
คำขวัญ: 
คุณภาพชีวิตดีทุกคน ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งโบราณพุทธศาสนา ล้ำค่าประเพณี บริหารจัดการดี ด้วยหลักธรรมาภิบาล บ้านเมืองน่าอยู่
ทม.บัวใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ทม.บัวใหญ่
ทม.บัวใหญ่
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองบัวใหญ่
พิกัด: 15°35′08″N 102°25′33″E / 15.58552°N 102.42587°E / 15.58552; 102.42587พิกัดภูมิศาสตร์: 15°35′08″N 102°25′33″E / 15.58552°N 102.42587°E / 15.58552; 102.42587
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอบัวใหญ่
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ
พื้นที่
 • ทั้งหมด10.626 ตร.กม. (4.103 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด13,978 คน
 • ความหนาแน่น1,315.45 คน/ตร.กม. (3,407.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04301201
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 52 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์buayaicity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

เมืองบัวใหญ่เป็นเทศบาลเก่าแก่มากเทศบาลหนึ่ง ซึ่งแต่เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลบัวใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 มีพระกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลบัวใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลบัวใหญ่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงจาก เทศบาลตำบลบัวใหญ่เป็นเทศบาลเมืองบัวใหญ่[2] มีคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 3 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 18 คน

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 52 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลังของสำนักงานติดกับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ด้านทิศเหนืออยู่ติดกับสนามกีฬากลางอำเภอบัวใหญ่ และหมู่บ้านดีพร้อม ด้านทิศใต้อยู่ติดกับสถานที่ก่อสร้างโรงงานอะไหล่ยนต์บัวใหญ่

เทศบาลเมืองบัวใหญ่มีพื้นที่ 10.626 ตารางกิโลเมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 กำหนดเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ไว้ดังนี้ คือ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านน้ำอ้อม บ้านโคกป่าตอง บ้านสวนผัก อบต.บัวใหญ่
  • ทิศใต้ ติดต่อกับทุ่งนาบ้านหัวหนอง อบต.บัวใหญ่
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วย บ้านดอนฆ่าเสือ ทุ่งนา อบต.กุดจอก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหนองแวง บ้านหันน้อย ทุ่งนา อบต.หนองแจ้งใหญ่

ประชากรและชุมชน แก้

จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีทั้งสิ้น 14,599 คน เป็นชาย 7,092 คน เป็นหญิง 7,507 คน มีจำนวนบ้านเรือน 5,571 หลังคาเรือน ความหนาแน่นประมาณ 476.32 หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร

เดิมมีการจัดตั้งชุมชนทั้งหมด 21 ชุมชน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นใหม่เพิ่มอีก 1 ชุมชน รวมทั้งหมดเป็น 22 ชุมชน โดยภายในชุมชนได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นทุก 2 ปี คณะกรรมการชุมชนจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนประชาชนในการบริหารและจัดการด้านต่าง ๆ ภายในชุมชน เป็นผู้ประสานความต้องการของชุมชนนำเสนอต่อเทศบาลเพื่อให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ชุมชนทั้ง 22 ชุมชน ได้มีการประสานงานกันโดยผ่านเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน

การดำเนินกิจการเทศพาณิชย์ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ มี 2 ประเภท คือ การประปา และการสถานธนานุบาล เป็นต้น

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง (เทศบาลเมืองชะอำ, เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ, เทศบาลเมืองเบตง, เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร, เทศบาลเมืองนาสาร, เทศบาลเมืองบัวใหญ่)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2011-10-31.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้