เทศบาลเมืองจอมพล

เทศบาลเมืองในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

จอมพล เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจอมบึงในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2539[1] แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองใน พ.ศ. 2563[2] นับเป็นเทศบาลเมืองแห่งที่ 5 ของจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันเทศบาลเมืองจอมพลมีประชากร 10,622 คน[3]

เทศบาลเมืองจอมพล
ทม.จอมพลตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี
ทม.จอมพล
ทม.จอมพล
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองจอมพล
พิกัด: 13°37′49″N 99°36′15″E / 13.630332°N 99.604113°E / 13.630332; 99.604113
ประเทศ ไทย
จังหวัดราชบุรี
อำเภอจอมบึง
จัดตั้ง
  •  • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 (อบต.จอมบึง)[1]
  •  • 8 กันยายน พ.ศ. 2563 (ทม.จอมพล)[2]
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีชาญชัย ใช่รุ่งเรือง
พื้นที่
 • ทั้งหมด78.72 ตร.กม. (30.39 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[3]
 • ทั้งหมด10,622 คน
 • ความหนาแน่น134.93 คน/ตร.กม. (349.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04700204
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ถนนราชบุรี-สวนผึ้ง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เว็บไซต์www.chombung.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พื้นที่เทศบาลเมืองจอมพลเป็นพื้นที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้เสด็จมาประทับแรมที่ตำบลจอมบึง และสำรวจพบเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในยุคหินและยุคโลหะ[1] สภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน แบ่งเป็นที่ราบลุ่มตอนกลางและที่ราบสูงสลับเนินเขาบริเวณรอบนอก ในฤดูฝน น้ำจะไหลมารวมกันบริเวณทุ่งจอมบึงทางตอนกลางของตำบล จนทำให้กลายเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก[4] สภาพสังคมมีโรงเรียนทั้งหมดสี่แห่งและมีโรงพยาบาลหนึ่งแห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง[5] การขนส่งมีถนนสายหลักคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองราชบุรีกับอำเภอสวนผึ้ง

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 "ประวัติความเป็นมาของตำบลจอมบึง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-27. สืบค้นเมื่อ September 11, 2020.
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพลและจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองจอมพล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 204 ง): 14. 8 กันยายน 2563.
  3. 3.0 3.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ระบบสถิติทางการทะเบียน : รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ [ม.ป.ป.]. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2563.
  4. "สภาพทั่วไป อบต.จอมบึง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-27. สืบค้นเมื่อ September 11, 2020.
  5. "สภาพทางสังคม อบต.จอมบึง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-28. สืบค้นเมื่อ September 11, 2020.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้