เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ประเทศไทย

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นเทศบาลตำบลซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1, 5 กับพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 3–4 ตำบลปากน้ำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ) ในอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ใน พ.ศ. 2564 เขตเทศบาลตำบลมีประชากรทั้งหมด 8,042 คน

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
ท่าเรือระนองของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ปากแม่น้ำระนอง ตั้งอยู่ในหมู่ 5 บ้านเขานางหงส์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเทศบาล ซึ่งในพื้นที่ "เป็นพื้นที่ปากน้ำและมีท่าเรือ"
ท่าเรือระนองของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ปากแม่น้ำระนอง ตั้งอยู่ในหมู่ 5 บ้านเขานางหงส์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเทศบาล ซึ่งในพื้นที่ "เป็นพื้นที่ปากน้ำและมีท่าเรือ"
ทต.ปากน้ำท่าเรือตั้งอยู่ในจังหวัดระนอง
ทต.ปากน้ำท่าเรือ
ทต.ปากน้ำท่าเรือ
พิกัด: 9°59′27.9″N 98°36′44.0″E / 9.991083°N 98.612222°E / 9.991083; 98.612222
ประเทศ ไทย
จังหวัดระนอง
อำเภอเมืองระนอง
จัดตั้ง
  •  • 24 สิงหาคม 2516 (สภาตำบลปากน้ำ)
  •  • 30 มกราคม 2539 (อบต.ปากน้ำ)
  •  • 16 กรกฎาคม 2551 (เปลี่ยนแปลงชื่ออบต.ปากน้ำ เป็นอบต.ปากน้ำท่าเรือ และจัดตั้งเป็นทต.ปากน้ำท่าเรือ)
พื้นที่
 • ทั้งหมด22.80 ตร.กม. (8.80 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด8,042 คน
 • ความหนาแน่น352.71 คน/ตร.กม. (913.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05850107
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เว็บไซต์www.paknamtarua.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือเดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลปากน้ำที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2516[2] แล้วได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลใน พ.ศ. 2539[3] ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ใน พ.ศ. 2551 จึงได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล แต่เนื่องจากภายในท้องถิ่นตำบลเดียวกันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่อเดียวกันคือเทศบาลตำบลปากน้ำ จึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำท่าเรือ" และจัดตั้งเป็น "เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ"[4] เพื่อป้องกันความสับสน โดยมีผลในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

พื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดระนอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระนองประมาณ 10.5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดระนองประมาณ 16.2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 574 กิโลเมตรตามทางรถยนต์ เทศบาลมีพื้นที่รับผิดชอบ 22.80 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 14,250.0 ไร่

อ้างอิง แก้

  1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2564 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (108 ง): (ฉบับพิเศษ) 1–72. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2516
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (9 ง): 5–219. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2022-07-03. วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539
  4. "จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำท่าเรือ เป็น เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ". {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แหล่งข้อมูลอื่น แก้