เทศบาลตำบลบัลลังก์

เทศบาลตำบลในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบัลลังก์ เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งใน อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลบัลลังก์
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา
พื้นที่
 • ทั้งหมด85.346 ตร.กม. (32.952 ตร.ไมล์)
ประชากร (2557)
 • ทั้งหมด7,979 คน
 • ความหนาแน่น93.49 คน/ตร.กม. (242.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์044-761-815
เว็บไซต์http://www.bunlung.go.th www.bunlung.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ตำบลบัลลังก์ เป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอโนนไทย ก่อตั้งเมื่อประมาณ 164 ปี โดยชาวบ้านอพยพมาจากหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ใช้ภาษาพื้นเมืองไทยโคราช

ในอดีตตั้งแต่สมัยโบราณมีกองทัพจากประเทศลาวยกผ่านมาแล้วมาพักกองทัพอยู่บริเวณบ้านคูเมืองในปัจจุบัน แล้วทหารได้ทำคันคูล้อมรอบกองทัพจากทหารของอีกฝ่ายหนึ่ง ทหารอีกส่วนได้พากันไปสร้างแท่นบัลลังก์เพื่อรอรับแม่ทัพโดยใช้หินศิลาแลง ปัจจุบันยังมีซากปรักเหลืออยู่ที่บ้านบัลลังก์ ต่อมามีการเลือกตั้งกำนันและผู้ที่ได้รับเลือก (นายมั่ง) อาศัยอยู่ที่บ้านบัลลังก์ จึงตั้งชื่อตำบลว่า ตำบลบัลลังก์ สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเทศบาลตำบลบัลลังก์
 • วันที่ 9 มีนาคม 2552 สำนักงานเดิมตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านสระตะเฆ่ หมู่ที่ 8 และได้ย้ายสำนักงานใหม่มาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 เนื่องจากอยู่ติดถนนลาดยาง การคมนาคมสัญจรสะดวกสบาย และติดอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร วิวทิวทัศน์สวยงาม[1]

ที่ตั้งและอาญาเขตแก้ไข

ที่ตั้งแก้ไข

เทศบาลตำบลบัลลังก์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนไทย เป็นระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลด่านนอก ตำบลหนองบัวตะเกียด ตำบลหนองบัวละคร และตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนแก้ไข

เทศบาลตำบลบัลลังก์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านโนนเจดีย์
 2. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง
 3. หมู่ที่ 3 บ้านคูเมือง
 4. หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน
 5. หมู่ที่ 5 บ้านน้อย
 6. หมู่ที่ 6 บ้านกระดาน
 7. หมู่ที่ 7 บ้านดอนยาว
 8. หมู่ที่ 8 บ้านสระตะเฆ่
 9. หมู่ที่ 9 บ้านหนองแจง
 10. หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ตาสี
 11. หมู่ที่ 11 บ้านบัลลังก์
 12. หมู่ที่ 12 บ้านเมืองเก่า
 13. หมู่ที่ 13 บ้านโกรกหอย
 14. หมู่ที่ 14 บ้านสระขุด
 15. หมู่ที่ 15 บ้านสระตะเฆ่หิน
 16. หมู่ที่ 16 บ้านโนนทองพัฒนา
 17. หมู่ที่ 17 บ้านทำนบพัฒนา
 18. หมู่ที่ 18 บ้านคูเมืองใหม่
 19. หมู่ที่ 19 บ้านโนนเจดีย์พัฒนา

ประชากรแก้ไข

จำนวนประชากร ณ มีนาคม 2557 จำนวนทั้งสิ้น 7,979 คน เป็นชาย 3,939 คน เป็นหญิง 4,040 คน

อ้างอิงแก้ไข