เทศบาลตำบลซำสูง

เทศบาลตำบลในอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

เทศบาลตำบลซำสูง ตั้งอยู่ที่ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดขอนแก่น ระยะทางห่างประมาณ 35 กิโลเมตร และระยะทางห่างจากอำเภอ 100 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระนวนทั้งตำบล โดยเป็นที่ราบสูงสภาพดินปนทราย และพื้นที่บางส่วนเป็นดินเหนียว มีลำห้วยไหลผ่าน 1 สาย คือ ห้วยสายบาตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ในการเกษตรกรรม และประมงพื้นบ้านที่สำคัญ 

เทศบาลตำบลซำสูง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Sam Sung
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลซำสูง
ตรา
ทต.ซำสูงตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ทต.ซำสูง
ทต.ซำสูง
ที่ตั้งในจังหวัดขอนแก่น
พิกัด: 16°32′29.8″N 103°04′47.4″E / 16.541611°N 103.079833°E / 16.541611; 103.079833
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอซำสูง
พื้นที่
 • ทั้งหมด32.94 ตร.กม. (12.72 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2559)
 • ทั้งหมด5,310 คน
 • ความหนาแน่น161.20 คน/ตร.กม. (417.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05402101
ที่อยู่
สำนักงาน
ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170
เว็บไซต์www.samsung.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขต

แก้

ประวัติ

แก้

คำว่า "ซำสูง" มีความหมายตามฐานทางภาษาอีสาน หรือภาษาลาว คำว่า "ซำ" แปลว่า บริเวณที่ต่ำที่มีน้ำไหลมารวมเป็นแอ่งขัง หรือเป็นที่ชุ่มชื่นมีน้ำใต้ดินมาก เช่น ที่ต่ำของเนินป่า ร่องภูเขา เช่นชื่อซำต่าง ๆ ของภูกระดึง  เป็นต้น โดยชื่อหมู่บ้านในเขตอำเภอซำสูงที่มี "ซำ" เช่น บ้านซำโอง ฉะนั้น ซำสูง จึงหมายถึง ชื่อหนึ่งของชุมชนบ้านกระนวน บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ชุ่มชื้นมีน้ำใต้ดินไหลมาจากที่สูงของป่าดงซำ ซึ่งเป็นป่าดิบแล้งที่อุดมสมบูรณ์ โดยอำเภอซำสูงมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ปางสะดุ้งมาร ก่อสร้างสมัยทวาราวดี นามว่า "หลวงปู่พระเจ้าใหญ่" ประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย เป็นที่เคารพสักการะของ ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป[1]

บ้านกระนวน แรกเริ่มจากมีคนลาว จำนวน 5 ครอบครัว ได้อพยพหนีสงคราม โดยอพยพมาตามลำน้ำพองเข้าป่าหาพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมาพบป่าดงซำและบึงกะซา ซึ่งเป็นบึงใหญ่และพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐ์อยู่ในป่าดงดิบ ฉะนั้นคนลาวทั้ง 5 ครอบครัว จึงเอาเป็นที่อยู่ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อว่า "บ้านกระนวน และต่อมาเป็น ตำบลกระนวน อำเภอกระนวน และในเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ทางราชการได้ให้จัดตั้งเป็น สภาตำบลกระนวน[2] ขึ้นครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกระนวน หมู่ 1, บ้านกระนวน หมู่ 2, บ้านโคกสูง หมู่ 3, บ้านสว่าง หมู่ 4, บ้านหลุบเลา หมู่ 5, บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 6 และบ้านซำสูง หมู่ที่ 7

จนกระทั่งในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ได้ประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลซำสูง[3] ขึ้นในเขตตำบลกระนวนโดยแยกพื้นที่ตำบลกระนวนบางส่วนมาอยู่ในการปกครอง 3 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านกระนน หมู่ 1
 2. บ้านกระนวน หมู่ 2
 3. บ้านโคกสูง หมู่ 3

จึงมีผลทำให้ สภาตำบลกระนวน เหลือพื้นที่ปกครอง 4 หมู่บ้าน คือ บ้านสว่าง หมู่ 4, บ้านหลุบเลา หมู่ 5, บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 6 และบ้านซำสูง หมู่ที่ 7 นอกเขตสุขาภิบาลซำสูง ต่อมาวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536[4] มีประกาศจัดตั้งตำบลห้วยเตย อำเภอกระนวนขึ้น โดยโอนเอา บ้านสว่าง หมู่ 4, บ้านหลุบเลา หมู่ 5 ตำบลกระนวน และรวมหมู่บ้านในตำบลคำแมด ตั้งรวมขึ้นในเขตปกคองอำเภอกระนวน ทำให้ สภาตำบลกระนวน เหลือเขตปกครองเพียง 2 หมู่บ้าน

ต่อมาในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองของอำเภอกระนวน โดยแยกออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอซำสูง โดยรวมไว้ 5 ตำบล คือ ตำบลกระนวน ตำบลคำแมด ตำบลบ้านโนน ตำบลคูคำ และตำบลห้วยเตย โดยมีที่ตั้งทีว่าการกิ่งอำเภอซำสูง ขึ้นที่ตำบลกระนวน และเมื่อมีการจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นในพื้นที่ทำให้ประชาชนทั่วไปอพยพเข้ามาอยู่อาศัยทำมาหากินในพื้นที่ตำบลกระนวนเพิ่มขึ้น จึงได้มีการแยกหมู่บ้านออกเพิ่มอีก 1 หมู่ คือ บ้านยางคำ[5] ในเขตปกครองของสภาตำบลกระนวน รวมเป็น 3 หมู่บ้าน และเมื่อวันที่16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลกระนวน เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกระนวน[6]ซึ่งมีพื้นที่ปกครองนอกเขตสุขาภิบาลซำสูง ได้แก่

 • บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 (เปลี่ยนจากหมู่ 6)
 • บ้านซำสูง หมู่ที่ 5 (เปลี่ยนจากหมู่ 7)
 • บ้านยางคำ หมู่ที่ 6

และเมื่อปีพ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนฐานะ สุขาภิบาลซำสูง เป็น เทศบาลตำบลซำสูง มีเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกระนวนตามเขตสุขาภิบาลซำสูงเดิม และต่อมาในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547[7] กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลกระนวนรวมกับเทศบาลตำบลซำสูง จึงมีผลทำให้ เทศบาลตำบลซำสูง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลกระนวนทั้งตำบล มาจนทุกวันนี้[8]

 การปกครอง

แก้

เทศบาลตำบลซำสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระนวนทั้งตำบล จำนวน 6 หมู่บ้าน 1,751 ครัวเรือน ได้แก่[9]

 • บ้านกระนวน หมู่ที่ 1[10]
 • บ้านกระนวน หมู่ที่ 2
 • บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3
 • บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4
 • บ้านซำสูง หมู่ที่ 5
 • บ้านยางคำ หมู่ที่ 6

การศึกษา

แก้

เทศบาลตำบลซำสูง  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ดังนี้

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

 1. โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 1. โรงเรียนซำสูงพิทยาคม

สังกัด เทศบาลตำบลซำสูง

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลซำสูง

สังกัด เอกชน

 1. โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง

การสาธารณสุข

แก้

เทศบาลตำบลซำสูง มีสถานที่บริการสาธารณสุข  ดังนี้ 

 • โรงพยาบาลซำสูง  (ขนาด 30 เตียง)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระนวน
 • คลินิกเอกชน  (จำนวน 3 แห่ง)

อ้างอิง

แก้
 1. ไทยตำบลดอดคอม. "ตำบลกระนวน กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/402101 เก็บถาวร 2017-07-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2543-2558. สืบค้น 7 กันยายน 2560.
 2.  "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลซำสูง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น.PDF ราชกิจจานุเบกษา 119 (53):67. 22 เมษายน 2535
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่ตอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น.PDF ราชกิจจานุเบกษา 110 (217):23-29. 22 ธันวาคม 2536
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา 115 (พิเศษ121 ง):235-250. 11 ธันวาคม 2541
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):26. 25 ธันวาคม 2539
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล.PDF ราชกิจจานุเบกษา 121 (พิเศษ102 ง):21. 15 กันยายน 2547
 8. เทศบาลตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและตราสัญลักษณ์" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.samsung.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=1 2557. สืบค้น 7 กันยายน 2560.
 9. เทศบาลตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น. "ลักษณะทางสังคม" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.samsung.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=3 2557. สืบค้น 7 กันยายน 2560.
 10. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลกระนวน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/99 (ม.ป.ป.). สืบค้น 7 กันยายน 2560.