เทศบาลตำบลกุดดู่

เทศบาลตำบลในอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

เทศบาลตำบลกุดดู่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

เทศบาลตำบลกุดดู่

ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอโนนสัง
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542 (ทต.กุดดู่)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสุนทร มุนติเก
พื้นที่
 • ทั้งหมด3.260 ตร.กม. (1.259 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)[1]
 • ทั้งหมด2,812 คน
 • ความหนาแน่น862.57 คน/ตร.กม. (2,234.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05390301
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 142 หมู่ที่ 12 บ้านก้าวหน้า ถนนหมายเลข 2146 (หนองบัวลำภู-โนนสัง) ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
โทรศัพท์042-356124
โทรสาร042-356124 ต่อ 101-108
เว็บไซต์kutdu.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

เทศบาลตำบลกุดดู่ เดิมเป็นสุขาภิบาลกุดดู่ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลกุดดู่เป็นเทศบาลตำบลกุดดู่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งในขณะนั้น มี นายบุญเหลือ ศรียอด ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่คนแรก และแต่เดิมได้ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านกุดดู่ใต้ หมู่ที่ 2 แต่ปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ บ้านก้าวหน้า หมู่ที่ 12 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลทั่วไป

แก้
 • ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2146 (หนองบัวลำภู-โนนสัง) ฟากตะวันตกตรงจุดซึ่งห่างจากศูนย์กลางทางแยกไปบ้านหนองแวงไปทางทิศเหนือ 1,400 เมตร ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2146 (หนองบัวลำภู-โนนสัง) ตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางทางแยกไปบ้านหนองแวงทางทิศเหนือระยะ 1,400 เมตร ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2146 (หนองบัวลำภู-โนนสัง) จากตะวันออกตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางแยกไปบ้านหนองแวงไปทางทิศเหนือระยะ 1,400 เมตร ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตร
 • ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2146 (หนองบัวลำภู-โนนสัง) ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมโซมฝั่งตะวันออกจากหลักเขตที่ 3 เลียบริมโซมฝั่งตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2146 (หนองบัวลำภู-โนนสัง) ฟากตะวันออกตรงจุดอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางทางแยกไปบ้านหนองแวงไปทางทิศใต้ระยะ 1,400 เมตร
 • ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2146 (หนองบัวลำภู-โนนสัง) ตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางแยกไปบ้านหนองแวงไปทางทิศใต้ระยะ 1,400 เมตร ถึงหลักเขตที่ 5 ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2146 (หนองบัวลำภู-โนนสัง) ฟากตะวันออก ตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางทางแยกไปบ้านหนองแวงไปทางทิศใต้ระยะ 1,400 เมตร ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตร
 • ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2146 (หนองบัวลำภู-โนนสัง) ไปทางทิศเหนือไปบรรจบกับหลักเขตที่ 1

นายกเทศมนตรี

แก้

มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 • 1. นายบุญเหลือ ศรียอด ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
 • 2. นายแหลม จันทร์นาหว้า ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544
 • 3. นายแสงเดือน โคตรเพชร ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2545
 • 4. นายดีเด่น มาสุข ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
 • 5. นายถวัลย์ ยอดคีรี ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
 • 6. นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552
 • 7. นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557
 • 8.นายสุนทร มุนติเก ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

ชุมชน

แก้

เทศบาลตำบลกุดดู่ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู ประมาณ 35 กิโลเมตร พื้นที่บางส่วนของตำบลกุดดู่ เป็นพื้นที่ของเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,037.5 ไร่ ในเขตเทศบาลแบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านกุดดู่เหนือ หมู่ที่ 2 บ้านกุดดู่ใต้ หมู่ที่ 12 บ้านก้าวหน้า และหมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง และเมื่อ พ.ศ. 2550 ได้แยกเป็น 9 ชุมชน ดังนี้

 • 1. ชุมชนศรีสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลกุดดู่
 • 2. ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดดู่
 • 3. ชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 2 ตำบลกุดดู่
 • 4. ชุมชนกุดดู่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกุดดู่
 • 5. ชุมชนตาลเรียนพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลกุดดู่
 • 6. ชุมชนสว่างพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลกุดดู่
 • 7. ชุมชนตะวันศรีทอง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดดู่
 • 8. ชุมชนกิจมั่นคง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดดู่
 • 9. ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลกุดดู่

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้