เถาะ เป็นชื่อปีที่ 4 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นกระต่าย พุทธศักราชที่ตรงกับปีเถาะ เช่น พ.ศ. 2506, พ.ศ. 2518, พ.ศ. 2530, พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2554, พ.ศ. 2566, พ.ศ. 2578 และ พ.ศ. 2590 เป็นต้น โดยวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดรอบปีนักษัตรไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับปฏิทินสากล และนับต่างกันระหว่างแบบจีนกับแบบไทย โดยมีพระธาตุประจำปีเกิดตามความเชื่อล้านนา คือ พระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีสีประจำปีคือสีเทา เป็นปีธาตุไม้ และมีทิศประจำปีคือทิศตะวันออก

ในปีนักษัตรของเวียดนามและปีนักษัตรของกูรุง ปีเถาะมีสัญลักษณ์เป็นแมวแทนที่กระต่าย[1]สำหรับปี พ.ศ.2566 ตามปฏิทินจีน วันที่เริ่มนักษัตรกระต่าย (兔) จะตรงกับวันที่ 22 มกราคม 2566 และเป็นกระต่ายธาตุน้ำ (water rabbit)

ส่วนปฏิทินไทย ปีเถาะจะตรงกับวัน 22 มีนาคม 2566 (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕)

อ้างอิง แก้

  1. "Tamu (Gurung) Losar Festival". ECS Nepal. 2010-07-11. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-29. สืบค้นเมื่อ 2017-06-09.

ดูเพิ่ม แก้