เปิดเมนูหลัก

เซือง วัน มิญ (เวียดนาม: Dương Văn Minh) เป็นนายพลอาวุโสของกองทัพสาธารณรัฐเวียดนามและเป็นนักการเมืองในสมัยของรัฐบาลโง ดิ่ญ เสี่ยม ในปี 2506 เขาเป็นหัวหน้าผู้กระทำการรัฐประหารรัฐบาลโง ดิ่ญ เสี่ยม และเขาเป็นประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ 4 สมัย

เซือง วัน มิญ

การเป็นประธานาธิบดีเวียดนามใต้แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ผู้นำเวียดนามใต้

ครั้งแรก 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963 ถึง 30 มกราคม ค.ศ. 1964 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยทำรัฐประหารโง ดิ่ญ เสี่ยม

ครั้งที่สอง 8 กุมภาพันธ์ 1964 ถึง 16 สิงหาคม 1964 รวมระยะเวลา 7 เดือน

ครั้งที่สาม 8 กันยายน ค.ศ. 1964 ถึง 26 ตุลาคม ค.ศ. 1964 รวมระยะเวลา 1 เดือน

ครั้งที่สี่ครั้งสุดท้าย 28 เมษายน ค.ศ. 1975 ถึง 30 เมษายน ค.ศ. 1975 รวมระยะเวลา 3 วัน หลังจากนั้นกองทัพเวียดนามเหนือก็เข้ายึดไซ่ง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เซือง วัน มิญ จึงต้องประกาศยอมจำนน