เซิน หง็อก มิญ

(เปลี่ยนทางจาก เซิง งอกมิญ)

เซิน หง็อก มิญ (เวียดนาม: Sơn Ngọc Minh) หรือ อาจารย์เมียน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2463 ที่จังหวัดจ่าวิญ ประเทศเวียดนาม[1] บิดาของเขาเป็นชาวเขมร ส่วนมารดาเป็นชาวเวียดนาม[2] ได้บวชเป็นพระภิกษุจนได้เป็นครูสอนภาษาบาลี ก่อนจะลาสึกไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา ได้เป็นประธานคณะกรรมการปลดปล่อยประชาชนเขมรที่พระตะบอง ชื่อของเขาตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงเซิน หง็อก ถั่ญ ที่ขณะนั้นยังลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศส ส่วนชื่อภาษาเวียดนามของเขาที่เรียกกันในหมู่เพื่อนชาวเวียดนามคือ ฝั่ม วัน ฮว้า (Phạm Văn Hứa)[3]

เซิน หง็อก มิญ
ประธานคณะกรรมการปลดปล่อยประชาชนเขมร
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2495 – ?
ประธานาธิบดีรัฐบาลฝ่ายต่อต้านแห่งกัมพูชา
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2493 – เมื่อกัมพูชาได้รับเอกราช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดพ.ศ. 2463
จังหวัดจ่าวิญ ประเทศเวียดนาม
เสียชีวิต22 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (อายุประมาณ 51-52 ปี)
ปักกิ่ง ประเทศจีน
พรรคการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา

เซินเป็นผู้นำคนแรกของเขมรอิสระฝ่ายซ้ายและจัดตั้งสมาคมเขมรอิสระ เขาได้ประกาศเอกราชของกัมพูชาเมื่อ พ.ศ. 2493 โดยถือว่าฝ่ายของเขาสามารถควบคุมพื้นที่ได้หนึ่งในสามของทั้งประเทศ[4] และก่อตั้งพรรคปฏิวัติประชาชนเขมรซึ่งต่อมาคือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาร่วมกับตู สามุตเมื่อ พ.ศ. 2494 งอกมิญมีบทบาทในพรรคดดยได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือจนถึง พ.ศ. 2515 เมื่อเขาป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และเอียง ซารีแนะนำให้เขาไปรักษาตัวที่ปักกิ่ง ในที่สุด เขาเสียชีวิตลงเมื่อ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2515[5] หลังจากนั้น อิทธิพลของเวียดนามเหนือต่อพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาจึงสิ้นสุดลง

อ้างอิง

แก้
  1. Tyner (2008), p. 34
  2. Donmen (2001), pg 181
  3. Christopher E. Goscha, Thailand and the Southeast Asian Networks of the Vietnamese Revolution, 1885-1954, Routledge, 1999, ISBN 0-7007-0622-4, pg 339
  4. Kiernan, B. How Pol Pot came to power, Yale UP, 2004, p.80
  5. Kiernan, p.360
  • Dommen, Arthur J.; The Indochinese Experience of the French and the Americans: Nationalism and Communism in Cambodia, Laos, and Vietnam, Indiana University Press, 2001, ISBN 0-253-33854-9
  • Tyner, James A.; The Killing of Cambodia: Geography, Genocide and the Unmaking of Space, Ashgate Publishing, Ltd., 2008

ISBN 0754670961