เชิญยิ้ม

คณะตลก

เชิญยิ้ม เป็นคณะตลกโด่งดังคณะหนึ่งในประเทศไทย ก่อตั้งและนำโดย 4 คน ศรายุทธ สาวยิ้ม (ศรายุทธ นุชบุญยัง) โน้ต เชิญยิ้ม (บำเรอ ผ่องอินทรกุล) เพชร โพธิ์ทอง ศรีหนุ่ม เชิญยิ้ม (บุญธรรม ฮวดกระโทก) เมื่อ เพชร โพธิ์ทอง ออกจากคณะ มาอยู่วงลูกทุ่ง ศรายุทธ สาวยิ้ม ก็เลยดึง เป็ด เชิญยิ้ม (ธัญญา โพธิ์วิจิตร) จากตลก 4 ทะเล้น ส่วน ศรีหนุ่ม มาจากลูกทุ่งดารา สุริยา ชินพันธุ์ โน้ต มาจากลิเกบรรหาร ศิษย์ หอมหวล นาคศิริ ศรายุทธ มาจากลิเกมันทะลุฟ้า ซึ่งตั้งคณะมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523

สมาชิกตลกคณะเชิญยิ้มแก้ไข

 • เป็ด เชิญยิ้ม / ธัญญา โพธิ์วิจิตร (เกิด 8 มิถุนายน 2497)
 • โน้ต เชิญยิ้ม / บำเรอ ผ่องอินทรกุล (เกิด 7 มิถุนายน 2497)
 • ถั่วแระ เชิญยิ้ม / ศรสุทธา กลั่นมาลี (เกิด 13 มกราคม 2496)
 • ชูษี เชิญยิ้ม / ชิติสรรค์ พงษ์สุภาชาคริต (เกิด 13 สิงหาคม 2502)
 • กล้วย เชิญยิ้ม / ฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์ (เกิด 1 สิงหาคม 2499)
 • เต่า เชิญยิ้ม / ชนัย กลิ่นพยอม
 • โย่ง เชิญยิ้ม / พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (เกิด 6 พฤษภาคม 2501)
 • อื้ด เชิญยิ้ม / ชยุต จำเนียรกุล
 • นุ้ย เชิญยิ้ม / ชูเกียรติ เอี่ยมสุข (เกิด 5 มิถุนายน 2517)
 • เต๋อ เชิญยิ้ม / ปภังกร พงษ์ทีปต์ (จ่าดำเกิง ใน ผู้กองเจ้าเสน่ห์)
 • ดักแด้ เชิญยิ้ม / สำเริง นาคเล็ก
 • ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม / พงษ์ศักดิ์ ชูศรี
 • จเร เชิญยิ้ม / จเร ผ่องอินทรกุล
 • อรชร เชิญยิ้ม / สุพัฒน์ ศรีนวล
 • จิ้งจก เชิญยิ้ม / สมเจต พยัฆโส (เฮียหมู ใน บางรักซอย 9)
 • เจี๊ยบ เชิญยิ้ม / เฉลิม ปานเกิด (เกิด 18 ธันวาคม 2516)
 • แจ็ค เชิญยิ้ม / ธเนศ ภูผานี (เกิด 20 กันยายน 2525)
 • โจอี้ เชิญยิ้ม / มูซา อะมิดู จอห์นสัน (โจอี้ กานา) (เกิด 28 ธันวาคม 2517)
 • อ้วน เชิญยิ้ม / วันชัย ศิริอ่อน (อดีตมือกลองคณะเชิญยิ้ม)
 • เหน่ง เชิญยิ้ม / อาทิตย์ มีมาก (เหน่ง เหม่งจ๋าย)
 • โยกเยก เชิญยิ้ม / อัครเดช รอดวินิจ (เกิด 14 กันยายน 2523)
 • บอล เชิญยิ้ม / ชัชชัย จำเนียรกุล (เกิด 1 พฤษภาคม 2522)
 • จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม / นรเศรษฐ์ ทรงกลด (เกิด 20 มิถุนายน 2522)
 • หน่อย เชิญยิ้ม / จุมพจน์ ศรีจามร (เกิด 12 พฤษภาคม 2511)
 • พวง เชิญยิ้ม / พวง แก้วประเสริฐ (เกิด 18 เมษายน 2502)
 • กระรอก เชิญยิ้ม / ขจรราบ คำเจริญ
 • หลุยส์ เชิญยิ้ม / รณกร ทรงแสง (กลับไปใช้นามสกุล ชวนชื่น) (เกิด 17 มกราคม 2511)
 • เห็ดเผาะ เชิญยิ้ม / รัชภร รัชต์ทวี (เกิด 18 มีนาคม 2525)
 • ตู้ เชิญยิ้ม / พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ (เท่ง เถิดเทิง) (เกิด 7 เมษายน 2509)
 • โหน่ง เชิญยิ้ม/ ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข (โหน่ง ชะชะช่า) (เกิด 7 มิถุนายน 2516)
 • นก เชิญยิ้ม / วนิดา แสงสุข (เกิด 24 กันยายน 2512)
 • ปื้ด เชิญยิ้ม / สุธน เวชกามา (อ่าง เถิดเทิง) (เกิด 15 สิงหาคม 2515)
 • เอ๋ เชิญยิ้ม / วีระพล จันทร์ตรง (ผู้กองสมาร์ท ใน ผู้กองเจ้าเสน่ห์)
 • นงค์ เชิญยิ้ม / จำนงค์ ปิยะโชติ (เกิด 6 พฤศจิกายน 2500)
 • หนิงหน่อง เชิญยิ้ม / พัสกร พินดิด
 • จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม / ว่าที่ ร.ต.ธนัญชัย เฮี้ยนชาศรี
 • ตูมตาม เชิญยิ้ม / เกรียงไกร สินสนอง
 • ไชยา เชิญยิ้ม / วีระศักดิ์ บุญเพ็ชร์ (เกิด 5 เมษายน 2516)
 • ขมิ้น เชิญยิ้ม / วสันต์ คงเชื้อนาค (ลูกทีมคณะเป็ด เชิญยิ้ม)
 • ไมเคิล เชิญยิ้ม / พรบรรจบ ศรีเมือง (ลูกทีมคณะเป็ด เชิญยิ้ม)
 • เชษฐ์ เชิญยิ้ม / สุภาพ มีสุข
 • โต๋เต๋ เชิญยิ้ม / เกียรติชัย วีระพงษ์ประดิษฐ์
 • เฉิน เชิญยิ้ม / สุฤษดิ์ เชื้อบุญมี
 • เจี๊ยวจ๊าว เชิญยิ้ม / ขวัญชัย เย็นพายัพ
 • จ๊อด เชิญยิ้ม / สุราช ผ่องอินทรี
 • เล็ก เชิญยิ้ม / ปวเรศ สีแตงสุก (ตัวปูที่ปาถาดแม่นที่สุดของคณะศรีหนุ่มเชิญยิ้ม)
 • เดฟ เชิญยิ้ม / สุทธี สุขสงวน (เดฟ ดวงดี)
 • โอเลี้ยง เชิญยิ้ม / สมพงษ์ ไกรธีรางกูร (โอเลี้ยง คนหัวหมอ)
 • ต่าย เชิญยิ้ม / คนิน นาคพงษ์ (เกิด 6 พฤษภาคม 2513)
 • สมส่วน เชิญยิ้ม
 • ไจแอนท์ เชิญยิ้ม / ชัยชนะ กลิ่นพยอม (จ่ายอด ใน ผู้กองเจ้าเสน่ห์) (เกิด 14 กันยายน 2505)
 • เอ เชิญยิ้ม / เอกรินทร์ อารีรักษ์ (ชัย (นักข่าว) ใน ผู้กองเจ้าเสน่ห์)
 • จ๋องแจ๋ง เชิญยิ้ม / ชูศักดิ์ เฮี้ยนชาศรี
 • แกละ​ เชิญ​ยิ้ม​ / แกละ แก้วประเสริฐ
 • จิ๊กกะโร่ เชิญยิ้ม / ไพชยนต์ กู้ทรัพย์
 • ตุ้มเม้ง เชิญยิ้ม / ประเสริฐ ประเสริฐสุนทร (ตุ้มเม้ง เถิดเทิง)
 • อ้อม เชิญยิ้ม / ประชา ชลธาร (อ้อม เอสโซ่)
 • กาไว เชิญยิ้ม / รัชตโชค ลอยพิมาย (หวานเจี๊ยบ เรียกยิ้ม)
 • เจมส์ เชิญยิ้ม / พรรวินท์ โพธิ์ทอง
 • อ้วนแบน เชิญยิ้ม / ธีรพงษ์ โกสกุล
 • หัวขาว เชิญยิ้ม / สรพง ธนะศุตร
 • เงินล้าน เชิญยิ้ม / จีระศักดิ์ แสนสุข
 • ฝอยทอง เชิญยิ้ม / เกียรติคุณ วีระพงษ์ประดิษฐ์
 • สัน เชิญยิ้ม / สุขสันต สุวรรณเมรา
 • บุญชู เชิญยิ้ม / สมนึก โอภาส
 • เฮงเฮง เชิญยิ้ม / สมบูรณ์ ก้องภพฐิตารีย์
 • ศรีหลอด เชิญยิ้ม
 • โกกิ เชิญยิ้ม

ผู้ก่อตั้งคณะเชิญยิ้มแก้ไข

สมาชิกที่เสียชีวิตแล้วแก้ไข

 • สรายุทธ สาวยิ้ม / สรายุทธ นุชบุญยัง (ผู้ตั้งชื่อ เชิญยิ้ม) (เสียชีวิต 2525)
 • เพชร โพธิ์ทอง / เพชร เนียมแผน (หนึ่งในผู้ก่อตั้งเชิญยิ้มยุคแรก) (เสียชีวิต 27 เมษายน 2555 ) (อายุ 67 ปี)
 • บัวทอง เชิญยิ้ม / บัวทอง ธรรมรักษา (เสียชีวิต 2543) (อายุ 36 ปี)
 • จ๊ะเอ๋ เชิญยิ้ม / จำเริญ สีแดง (เสียชีวิต 31 พฤษภาคม 2545) (อายุ 50 ปี)
 • หนู เชิญยิ้ม / วันชาติ พึ่งฉ่ำ (หนู คลองเตย) (เสียชีวิต 29 มกราคม 2548) (อายุ 41 ปี)
 • ใส เชิญยิ้ม / ชาญชัย เจ้าฝ้าย (เสียชีวิต 21 กุมภาพันธ์ 2553) (อายุ 41 ปี)
 • หนุ่ยซัง เชิญยิ้ม / เกิดพงษ์ พรมบุตร (เสียชีวิต 13 มกราคม 2554) (อายุ 45 ปี)
 • เนงบา เชิญยิ้ม / พัลลภ พินดิด (ปัจจุบันตลกลิเกคณะ ทูลไท บางระจันทร์) (เสียชีวิตเมื่อ 19 กันยายน 2554) (อายุ 37 ปี)
 • บุญหลาย เชิญยิ้ม /สายทอง บุปผามาลา (เสียชีวิต 2554) (อายุ 39 ปี)
 • เชอร์รี่ เชิญยิ้ม (เชอร์รี่ ผีคล้ายคน) / พันธ์เทพ รัตนแก้ว (เสียชีวิต 9 มกราคม 2558) (อายุ 42 ปี)
 • สีหนุ่ม เชิญยิ้ม / บุญธรรม ฮวดกระโทก (เสียชีวิต 1 ธันวาคม 2558) (อายุ 61 ปี)
 • สีเทา เชิญยิ้ม / จรัล เพ็ชรเจริญ (เสียชีวิต 17 ตุลาคม 2559) (อายุ 84 ปี)
 • เพียว เชิญยิ้ม / นพพร ศรีธัญรัตน์ (เพียว ดอกมะดัน) (เสียชีวิต 3 มิถุนายน 2558) (อายุ 47 ปี)
 • อุ๊ เชิญยิ้ม / ทรงพรต ตรีนุสนธิ์ (เสียชีวิต 19 ตุลาคม 2556) (อายุ 53 ปี)
 • ชาลี เชิญยิ้ม / อัชญะ เทพยา (เสียชีวิต 16 ตุลาคม 2564) (อายุ 59 ปี)
 • สีทอง เชิญยิ้ม / ชาครีย์ ไชยศรี (เสียชีวิต 8 พฤศจิกายน 2564) (อายุ 68 ปี)
 • โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม / สมศักดิ์ อยู่พ่วง (เสียชีวิต 10 กรกฎาคม 2565) (อายุ 58 ปี)

อ้างอิงแก้ไข