ชวนชื่น เป็นกลุ่มคณะตลกที่เป็นลักษณะครอบครัว ก่อตั้งโดยอุดม ทรงแสง มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2525 เดิมชื่อคณะตลกชวนชมแต่ภายหลังเปลี่ยนมาเป็นคณะชวนชื่น โดยมีพื้นฐานจากการเป็นคณะลิเกที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีมาก่อน เป็นคณะตลกที่รวมกันมามากกว่า 30 ปี[1] สมาชิกในคณะส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นลูกหลานของอุดม ทรงแสง และทั้งรับงานแสดงตลกตามที่ต่างๆ รวมไปถึงก่อตั้งบริษัทรับจัดงานแสดง โชว์ และผลิตรายการโทรทัศน์ออกมาตามลำดับจนได้รับความนิยมมาก

เกี่ยวกับชวนชื่นแก้ไข

ประมาณปี พ.ศ. 2525 อุดม ทรงแสง หรือพ่อดม ขณะอายุได้ 47 ปี ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกและลูกชายคือ นพดล ทรงแสง (จิ้ม) ตั้งคณะตลกชื่อ ชวนชม แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก จึงอยู่ได้ไม่นานเลยแยกตัวออกมา และไปขอให้หลวงพ่อวัดเชิงหวายตั้งชื่อคณะตลกให้ใหม่ ซึ่งหลวงพ่อก็เอาชื่อศาลาวัดที่ชื่อศาลาชวนชื่นมาตั้งที่ต่อมากลายมาเป็นชื่อคณะตลกชวนชื่น[2] ทำให้เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย มีทั้งงานแสดงตลกในคาเฟ่ และตามรายการโทรทัศน์ต่างๆ จนทำให้คณะชวนชื่นมีงานเข้ามาอีกมากมาย ในเวลาต่อมาเมื่อพ่อดมอายุมากขึ้นจึงตัดสินใจยกคณะให้จิ้มเป็นผู้ดูแลแทน แต่พ่อดมก็ยังร่วมแสดงตลกกับชาวคณะอยู่

โดยสมาชิกในคณะชวนชื่นล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของพ่อดม ชวนชื่น อาทิ นพดล ทรงแสง (จิ้ม), แสงดาว ทรงแสง (จอย), รณกร ทรงแสง (หลุยส์) และ ผดุง ทรงแสง (แจ๊ส) รวมไปถึง อาคม ปรีดากุล (ค่อม) และ แป๋ว บ้านโป่ง ที่มีศักดิ์เป็นหลาน

สมาชิก และอดีตสมาชิกแก้ไข

ผลงานแก้ไข

ผลงานของชวนชื่น

2562 ไลลาธิดายักษ์ ชื่นจิต
2566 ไลาธิดายักษ์2 ชื่นจิต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข