เพชร โพธิ์ทอง (พ.ศ. 2488-26 เมษายน พ.ศ. 2555) เมื่อ พ.ศ. 2520 ได้ตั้งคณะตลกขึ้นชื่อว่า เพชร โพธิ์ทอง มี สีหนุ่ม เด่น เด๋อ เทพ ได้เล่นตามห้องอาหารทั่วไป และ พ.ศ. 2523 ได้ตั้งตลกคณะเชิญยิ้มขึ้นมาและได้ปั้นตลกให้ดังหลายคนอาทิเช่น โน้ต เชิญยิ้ม ได้ให้มาเล่นในคณะเชิญยิ้ม พ.ศ. 2523 เด่น ดอกประดู่ เด๋อ ดอกสะเดา เทพ โพธิ์งาม สีหนุ่ม เชิญยิ้ม ได้ชวนมาร่วมเล่นในคณะ เพชร โพธิ์ทอง เมื่อ พ.ศ. 2520 เพชร โพธิ์ทองได้ตั้งตลกคณะ เก้ายอดให้ ดู๋ ดอกกระโดนและดี๋ ดอกมะดัน เพชร โพธิ์ทองได้ชวนให้มาเล่นโดยอยู่กับกับ เด๋อ ดอกสะเดา ใช้ชื่อคณะว่า เด๋อ ดู๋ ดี๋ และยังมีอีกหลายคนเช่น ยาว อยุธยา เป็ด เชิญยิ้ม เพชร ดาราฉาย เป็นต้น

เพชร โพธิ์ทอง
ชื่อเล่นเพชร
เกิด พ.ศ. 2488
กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต 27 เมษายน พ.ศ. 2555
กรุงเทพมหานคร
ชื่ออื่น เพชร โพธิทอง
อาชีพ นักแสดง, ตลก
ปีที่แสดง 2520-2555
ผลงานเด่น หนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะเชิญยิ้ม

เพชร โพธิ์ทอง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ด้วยโรคมะเร็ง