พระยาอุปราชพิมพิสาร

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าอุปราช (พิมพิสาร))

พระยาอุปราช (พิมพิสาร) พระยาอุปราชนครเชียงใหม่ เป็นพระยาอุปราชแห่งนครเชียงใหม่ ในช่วงของแผ่นดินพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 5 หากไม่สิ้นชีวิตเสียก่อนก็จะได้ขึ้นครองนครเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

พระยาอุปราชพิมพิสาร

พระนาม เจ้าพิมพิสาร
พระอิสริยยศ พระยาอุปราชนครเชียงใหม่
ราชวงศ์ ราชวงศ์ทิพย์จักร
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระบิดา พระยาคำฟั่น
พระมารดา แม่เจ้าคำแปงราชเทวี

พระประวัติแก้ไข

เจ้าพิมพิสาร เป็นราชโอรสองค์ที่ 3 ในพระยาคำฟั่น เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 3 เป็นนักรบผู้มีความสามารถ เคยออกรบร่วมกับพระเจ้ามโหตรประเทศ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการเจรจาเกลี้ยกล่อมจนสามารถพิชิตเมืองนองได้สำเร็จ[1] และเป็นกำลังสำคัญในการยกทัพตีเมืองเชียงตุง ในปี พ.ศ. 2391[2]

หลังจากพระยาพุทธวงศ์ เสด็จถึงแก่พิราลัย เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2389 เจ้าอุปราช (หนานมหาวงศ์) ก็ได้รั้งเมืองสืบมา จนถึง พ.ศ. 2390 เจ้าอุปราช (มหาวงศ์) และเจ้าพิมพิสาร ได้นำช้างพลายสีประหลาดไปถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง เจ้าอุปราช (มหาวงศ์) เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และแต่งตั้งเจ้าพิมพิสาร เป็นเจ้าอุปราชเชียงใหม่

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข