เจ้าหญิงโคชิ

พระราชธิดาในจักรพรรดิคัมมุและจักรพรรดินีในจักรพรรดิจุนนะ

เจ้าหญิงโคชิ (ญี่ปุ่น: 高志内親王โรมาจิ: 'Koshi-naishinnō' ; 1332 – 23 มิถุนายน 1352) พระราชธิดาใน จักรพรรดิคัมมุ จักรพรรดิองค์ที่ 50 ที่ประสูติแต่ ฟุจิวะระ โนะ โอะโตะมุโระ และเป็นจักรพรรดินีหรือ โคโง ใน จักรพรรดิจุนนะ จักรพรรดิองค์ที่ 53

เจ้าหญิงโคชิ
จักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ที่ 53
จักรพรรดินี (โคโง)17 กรกฎาคม พ.ศ. 1366 (ย้อนหลัง)

ประสูติพ.ศ. 1332
สิ้นพระชนม์23 มิถุนายน พ.ศ. 1352
พระบิดาจักรพรรดิคัมมุ
พระมารดาฟุจิวะระ โนะ โอะโตะมุโระ
พระราชสวามีจักรพรรดิจุนนะ

เมื่อเจ้าชายคะมิโนะได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นจักรพรรดิจุนนะใน พ.ศ. 1266 ก็ได้สถาปนาเจ้าหญิงโคชิ เจ้าหญิงพระชายา ที่สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 1252 ขึ้นเป็นจักรพรรดินีเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากจักรพรรดิจุนนะได้สถาปนา เจ้าชายสึเนะโยะ พระโอรสที่ประสูติแต่เจ้าหญิงโคชิขึ้นเป็นรัชทายาท

บันทึก

แก้