เจ้าหญิงอิวะ (ญี่ปุ่น: 磐之媛命โรมาจิIwa no hime mikoto; สิ้นพระชนม์ ค.ศ. 347) รู้จักกันในพระนาม จักรพรรดินีอิวะ (ญี่ปุ่น: 磐姫皇后โรมาจิIwa no hime Kōgō) กวีและจักรพรรดินีของ จักรพรรดินินโตกุ จักรพรรดิลำดับที่ 16 ของญี่ปุ่นและพระนางยังเป็นพระราชมารดาของจักรพรรดิถึง 3 พระองค์คือ จักรพรรดิริชู จักรพรรดิลำดับที่ 17, จักรพรรดิฮันเซ จักรพรรดิลำดับที่ 18 และ จักรพรรดิอิงเงียว จักรพรรดิลำดับที่ 19 โดยเจ้าหญิงอิวะนั้นสืบสายพระโลหิตจาก จักรพรรดิโคเง็ง จักรพรรดิลำดับที่ 8

เจ้าหญิงอิวะ
จักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ที่ 16
จักรพรรดินี (โคโง)จักรพรรดินินโตกุ ปีที่ 2 (พ.ศ. 857)

ตระกูลคัตสึรางิ
พระราชสวามีจักรพรรดินินโตกุ
พระราชบุตรจักรพรรดิริชู
เจ้าหญิงซูมิโนเอะ
จักรพรรดิฮันเซ
จักรพรรดิอิงเงียว