เจ้าหญิงยะซุโกะ

พระราชธิดาในจักรพรรดิชิระกะวะ

เจ้าหญิงยะซุโกะ (ญี่ปุ่น: てい子内親王 โรมาจิ: Yasuko-naishinnō ; 10 พฤษภาคม 1619 – 27 สิงหาคม 1639) หรือ อิคูโฮมงอิง (ญี่ปุ่น: 郁芳門院) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นโดยพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดินีเมื่อ พ.ศ. 1614 ในฐานะพระราชมารดาบุญธรรมของ จักรพรรดิโฮะริกะวะ

เจ้าหญิงยะซุโกะ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี(ชูงู)22 เดือน 1 คันจิ ที่ 5 (พ.ศ. 1634)
อิคูโฮมงอิง
ออกบวช19 เดือน 1 คันจิ ที่ 7 (พ.ศ. 1636)

ประสูติ10 พฤษภาคม พ.ศ. 1619
พระราชวังหลวงเฮอัง
วันสิ้นพระชนม์27 สิงหาคม พ.ศ. 1639
พระบิดาจักรพรรดิชิระกะวะ
พระมารดาฟุจิวะระ โนะ เคนชิ
พระบุตรจักรพรรดิโฮะริกะวะ (พระโอรสบุญธรรม)

เจ้าหญิงยะซุโกะสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 1639 ขณะพระชนมายุเพียง 20 พรรษาโดยภายหลังจากสิ้นพระชนม์พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นพระพันปีอิคุโยะชิ

บันทึกแก้ไข