เจ้าหญิงคินชิ (พระราชธิดาในจักรพรรดิอุดะ)

พระราชธิดาในจักรพรรดิอุดะ

เจ้าหญิงคินชิ (ญี่ปุ่น: 均子内親王โรมาจิKinshi-naishinnō ; 1433 – 7 เมษายน 1453) เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นพระราชธิดาใน จักรพรรดิอุดะ จักรพรรดิองค์ที่ 59 ที่ประสูติแต่ ฟุจิวะระ โนะ องชิ และเป็น เจ้าหญิงพระชายา ใน เจ้าชายอะสึโยชิ พระเชษฐาต่างพระมารดาและเป็นพระราชอนุชาร่วมพระราชมารดาเดียวกับ จักรพรรดิไดโงะ จักรพรรดิองค์ที่ 60

บันทึก แก้