เจ้าชายอะสึโยชิ

เจ้าชายอะสึโยชิ (ญี่ปุ่น: 敦慶親王,1431-30 มีนาคม 1473) พระราชโอรสองค์ที่ 4 ใน จักรพรรดิอูดะ ที่ประสูติแต่ ฟุจิวะระ โนะ ทะเนะโกะ จักรพรรดิองค์ที่ 59 อีกทั้งยังเป็นพระราชอนุชาร่วมพระราชมารดาเดียวกับ จักรพรรดิไดโงะ จักรพรรดิองค์ที่ 60 โดยเจ้าชายอะสึโยชิมีพระชายาถึง 2 คนคือ เจ้าหญิงคินชิ พระขนิษฐาต่างพระมารดาและ ท่านหญิงอิเซะ อดีตพระสนมในจักรพรรดิอูดะ

ซึ่งพระธิดาของพระองค์คือ นะกะสึกะซะ เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในช่วง ยุคเฮอัง ที่ประสูติแต่ท่านหญิงอิเซะ

พระราชวงศ์ แก้