ฟุจิวะระ โนะ องชิ (จักรพรรดิอุดะ)

พระสนมในจักรพรรดิอุดะ

ฟุจิวะระ โนะ องชิ (藤原温子; 1415 – 20 กรกฎาคม 1450) พระสนมในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิอูดะ จักรพรรดิองค์ที่ 59 มีพระราชธิดาพระองค์เดียวคือ เจ้าหญิงคินชิ

บันทึกแก้ไข