เจ้าสุริยา ณ ลำพูน

เจ้าสุริยา ณ ลำพูน เจ้านายฝ่ายเหนือ ราชบุตรองค์ในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์สุดท้าย กับหม่อมแว่นแก้ว[1] และเป็นอดีตอัยการจังหวัดตาก

เจ้าสุริยา ณ ลำพูน

เจ้าสุริยา ณ ลำพูน
เจ้านายฝ่ายเหนือ
พระบุตร5
ราชวงศ์ทิพย์จักร
ราชสกุลณ ลำพูน
พระบิดาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์
พระมารดาหม่อมแว่นแก้ว

ประวัติ แก้

เจ้าสุริยา ณ ลำพูน จบการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษ[2] และเข้ารับราชการในสังกัดกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการจังหวัดตาก ในระหว่างปี พ.ศ. 2481 ถึงปี พ.ศ. 2485[3]

ชีวิตครอบครัว แก้

เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน มีบุตร 2 ธิดา 3

  • เจ้าวัชรี ณ ลำพูน
  • เจ้าพิสมัยมาลี ณ ลำพูน
  • เจ้านพมณีศรี ณ ลำพูน
  • เจ้าสุธี ณ ลำพูน
  • เจ้าสุมาลี (ณ ลำพูน) วงศ์ปราชญ์

ราชตระกูล แก้

อ้างอิง แก้

  1. "คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-14. สืบค้นเมื่อ 2016-01-27.
  2. ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 2538.
  3. "ทำเนีบผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดตาก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-09-27. สืบค้นเมื่อ 2016-01-27.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
  • นงเยาว์ กาญจนจารี. ดารารัศมี : พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี. เชียงใหม่ :สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๓๙.