เจ้าพระยาวิธูร หรือ เจ้าหลวงวิธูร[3]ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 55 และองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ ทรงครองเมืองน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2317 - พ.ศ. 2321

พระยาวิธูร
พระยาน่าน
เจ้าผู้ครองนครน่าน
องค์ที่ 55 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
ราชาภิเษก25 มีนาคม พ.ศ. 2317
ครองราชย์25 มีนาคม พ.ศ. 2317 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2321
รัชกาล4 ปี 6 วัน
ก่อนหน้าเจ้ามโน
ถัดไปเจ้ามงคลวรยศ
พิราลัย31 มีนาคม พ.ศ. 2321[1] ณ กรุงธนบุรี
พระราชบุตรเจ้าอัตถะ[2]
พระนามเต็ม
เจ้าพระยาวิธูร เจ้าเมืองน่าน
ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
พระบิดาเจ้าอริยวงษ์
พระมารดาแม่เจ้าเมืองเชียงใหม่เทวี

พระประวัติ แก้

เจ้าวิธูร หรือพระนามเดิม เจ้านาขวา เป็นพระโอรสในเจ้าอริยวงษ์ ประสูติแต่ แม่เจ้าเมืองเชียงใหม่ เจ้าวิธูร มีพระเชษฐา และพระอนุชา ร่วมเจ้ามารดา รวม 5 พระองค์

  1. พระยามงคลยศประเทศราช เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 56
  2. เจ้าวิธูร เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 55
  3. เจ้าเทพินทร์
  4. เจ้าน้อยตู๊ย
  5. เจ้ามหาวงษ์

อิสริยยศ แก้

เจ้าหลวงวิธูร ทรงดำรงพระยศ ดังนี้

  1. เจ้านาขาว[4] แห่งเมืองน่าน
  2. เจ้าราชวงษ์ แห่งเมืองน่าน
  3. พระยาวิธูร เจ้าเมืองน่าน เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 55

ราชตระกูล แก้

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า เจ้าวิธูร ถัดไป
พระเจ้ามโนราชา   เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 55
และองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์

(พ.ศ. 2317 - พ.ศ. 2321)
  พระเจ้ามงคลวรยศ