เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทร์ฦๅไชย (บุญมี)

เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย อภัยพิริยบุตรากรมพาหุ (บุญมี) เป็นอดีตเจ้าเมืองสวรรคโลก และเป็นบิดาของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) กวีเอกคนหนึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย
(บุญมี)
เจ้าเมืองสวรรคโลก
ข้อมูลส่วนบุคคล
พลเมือง สยาม
คู่สมรส ท่านผู้หญิงเจริญ
บุตร พระสุวรรณภักดี (ชิด) เจ้าพระยาพระคลัง (หน) พระยาพลเทพ(หลง)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย มีนามเดิมว่า บุญมี เป็นบุตรของพระยาเพชรบุรี (เรือง) เเละ คุณหญิงปิ่น บิดาเป็นเจ้าเมืองเพชรบุรีคนสุดท้ายในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระญาติในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและเจ้าขรัวเงิน พระบิดาของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี สมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ต่อมาได้เข้ารับราชการมีบรรดาศักดิ์ที่ หลวงพิไชยราชา ในช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง หลวงพิไชยราชาได้ร่วมกับพระยาตากตีฝ่ากองทัพพม่าหนีพระราชอาญาออกไปทางทิศตะวันออก และได้กลายเป็นแม่ทัพสำคัญของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้รับการพระราชทานยศขึ้นเป็น เจ้าพระยาพิไชยราชา รามราชแสนญาธิบดีศรีสัชนาไลย อภัยพิริยบรากรมพาหุ เป็นเจ้าเมืองสวรรคโลก[1] และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สุดท้ายที่ เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย อภัยพิริยบุตรากรมพาหุ

เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย สมรสกับท่านผู้หญิงเจริญ[2] เป็นต้นตระกูลบุญ-หลง หมายมั่น บุญมี เเละอีกหลายสาขา มีมีบุตรคือเจ้าพระยาพระคลัง (หน) พระสุวรรณภักดี (ชิด) เเละพระยาพลเทพ (หลง)

อ้างอิงแก้ไข

  1. นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี. กรุงเทพ : มติชน, พ.ศ. 2559. 623 หน้า. หน้า หน้าที่ 68. ISBN 9789743230561
  2. บทที่ 13 พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม