เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทร์ฦๅไชย (บุญมี)

เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย (บุญมี) เป็นอดีตเจ้าเมืองสวรรคโลก และเป็นบิดาของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) กวีเอกคนหนึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย
(บุญมี)
เจ้าเมืองสวรรคโลก
ข้อมูลส่วนบุคคล
สัญชาติสยาม
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสท่านผู้หญิงเจริญ
บุตรเจ้าพระยาพระคลัง (หน)

พระสุวรรณภักดี (ชิด)

เจ้าพระยาพลเทพ (หลง)
บุพการีพระยาเพชรบุรี (เรือง)

ประวัติ แก้

เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย มีนามเดิมว่า บุญมี เป็นบุตรของพระยาเพชรบุรี (เรือง) เจ้าเมืองเพชรบุรีคนสุดท้ายในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระญาติในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและเจ้าขรัวเงิน พระบิดาของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี สมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ต่อมาได้เข้ารับราชการมีบรรดาศักดิ์ที่ หลวงพิไชยราชา ในช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง หลวงพิไชยราชาได้ร่วมกับพระยาตากตีฝ่ากองทัพพม่าหนีพระราชอาญาออกไปทางทิศตะวันออก และได้กลายเป็นแม่ทัพสำคัญของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้รับการพระราชทานยศขึ้นเป็น เจ้าพระยาพิไชยราชา รามราชแสนญาธิบดีศรีสัชนาไลย อภัยพิริยบรากรมพาหุ เป็นเจ้าเมืองสวรรคโลก[1] และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สุดท้ายที่ เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย

เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย สมรสกับท่านผู้หญิงเจริญ[2] มีบุตรคือเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เสนาบดีจตุสดมภ์กรมท่าในสมัยรัชกาลที่ 1 และกวีเอกในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

อ้างอิง แก้

  1. นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี. กรุงเทพ : มติชน, พ.ศ. 2559. 623 หน้า. หน้า หน้าที่ 68. ISBN 9789743230561
  2. บทที่ 13 พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม