เจ้าชายโมริซาดะ

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าชายโมะริซะดะ)

เจ้าชายโมะริซะดะ (守貞親王; 6 เมษายน 1722 – 14 มิถุนายน 1766) เจ้าชายแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นและเป็นพระบิดาของ จักรพรรดิโกะ-โฮริกาวะ และ เจ้าหญิงเรชิ

เจ้าชายโมริซาดะ (โกะ-ทะกะกุระ-อิง)
ภาพวาดเจ้าชายโมะริซะดะหรือโกะ-ทะกะกุระ-อิงในชุดนักบวช
ประสูติ6 เมษายน พ.ศ. 1722
พระราชวังหลวงเฮอัง
สิ้นพระชนม์14 มิถุนายน พ.ศ. 1766 (44 ปี)
พระบุตรเจ้าหญิงริชิ
จักรพรรดิโกะ-โฮะริกะวะ
เจ้าหญิงคุนิโกะ
ราชวงศ์ราชวงศ์ญี่ปุ่น
พระบิดาจักรพรรดิทากากูระ
พระมารดาฟุจิวะระ โนะ โชะกุชิ

พระประวัติ

แก้

เจ้าชายโมะริซะดะประสูติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 1722 ที่ พระราชวังหลวงเฮอัง เป็นพระราชโอรสองค์รองใน จักรพรรดิทะกะกุระ ที่ประสูติแต่ ฟุจิวะระ โนะ โชะกุชิ

ต่อมาเจ้าชายโมะริซะดะได้ออกผนวชเป็นพระภิกษุโดยได้รับฉายาทางธรรมว่า โกะ-ทะกะกุระ-อิง (後高倉院)

ไดโจโฮโอโกะ-ทากากูระอิง

แก้

เมื่อ จักรพรรดิชูเกียว ถูกปลดออกจากราชบัลลังก์ภายหลังจาก สงครามปีโจคิว เมื่อ พ.ศ. 1764 ทำให้สายราชสกุลที่สืบเชื้อสายจาก จักรพรรดิโกะ-โทบะ พระอนุชาของ โกะ-ทากากูระอิง สิ้นสุดลงรวมถึงทำให้ราชบัลลังก์ว่างลงเหล่าขุนนางและเชื้อพระวงศ์จึงได้อัญเชิญเจ้าชายชิเงฮิโตะ พระโอรสองค์ที่ 3 ของโกะ-ทะกะกุระ-อิงขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิโกะ-โฮริกาวะ โกะ-ทากากูระอิงจึงได้กุมพระราชอำนาจเหนือพระโอรส

สิ้นพระชนม์

แก้

หลังจากกุมพระราชอำนาจเหนือพระโอรสได้ 2 ปีโกะ-ทะกะกุระ-อิงก็สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 1766 ขณะพระชนมายุเพียง 44 พรรษา

พระราชวงศ์

แก้