ฟุจิวะระ โนะ โชะกุชิ

ฟุจิวะระ โนะ โชะกุชิ (ญี่ปุ่น: 藤原殖子โรมาจิFujiwara no Shokushi , 1700 - 15 ตุลาคม 1771) พระชายาใน จักรพรรดิทะกะกุระ จักรพรรดิองค์ที่ 80 เป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโกะ-โทะบะ จักรพรรดิองค์ที่ 82 และเป็น พระอัยยิกา (ย่า) ใน จักรพรรดิโกะ-โฮะริกะวะ

พระชายาโชะกุชิประสูติเมื่อ พ.ศ. 1700 ในตระกูลโบะมงซึ่งเป็นสาขาย่อยของ ตระกูลฟุจิวะระ ต่อมาได้เข้าถวายตัวเป็นพระสนมในจักรพรรดิทะกะกุระต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นพระชายาและได้มีพระประสูติกาล เจ้าชายทะกะฮิระ ที่ต่อมาคือ จักรพรรดิโกะ-โทะบะ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 1723

เมื่อจักรพรรดิทะกะกุระเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 1724 ขณะที่เจ้าชายทะกะฮิระมีพระชนมายุเพียง 1 พรรษาพระชายาโชะกุชิก็ได้ออกบวชเป็นแม่ชีมีฉายาทางธรรมว่า ชิชิโจ-อิง (ญี่ปุ่น: 七条院โรมาจิShichijo-in) จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของ จักรพรรดิโกะ-โฮะริกะวะ ผู้เป็นพระราชนัดดาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 1771 ขณะมีพระชนมายุได้ 71 พรรษา