เจ้าชายเตาฟาอาเฮา มานูมาตาโอโง

เจ้าชายเตาฟาอาเฮา มานูมาตาโอโง (อังกฤษ: Taufaʻahau Manumataongo) พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ใน เจ้าชายตูโปอูโตอา อูลูกาลาลา กับ เจ้าหญิงซีไนตาฟารา ฟากาฟานูอา ทรงเป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา กับ สมเด็จพระราชินีนานาซีเปาอู ตูกูอาโฮ ทรงมีพระขนิษฐา 1 พระองค์ คือ เจ้าหญิงมาโลฮา โตกูอาโฮ

เจ้าชายเตาฟาอาเฮา มานูมาตาโอโงแห่งตองงา
พระนามเต็มเตาฟาอาเฮา มานูมาตาโอโง
พระอิสริยยศเจ้าชายแห่งตองงา
ฐานันดรฮิสรอยัลไฮเนส
ราชวงศ์ราชวงศ์ตูปู
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (9 ปี)
โอ๊กแลนด์ นิวซีแลนด์
พระราชบิดาเจ้าชายตูโปอูโตอา อูลูกาลาลา
พระราชมารดาเจ้าหญิงซีไนตาฟารา ฟากาฟานูอา

พระองค์ทรงมีสิทธิในการสืบราชสันตติวงศ์แห่งตองงาลำดับที่ 2 รองจากพระราชบิดา

อ้างอิงแก้ไข