โอกแลนด์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก โอ๊กแลนด์)
ระวังสับสนกับ ออกแลนด์ (Auckland) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์

โอกแลนด์ (อังกฤษ: Oakland) อาจหมายถึง