เจ้าชายเตาฟาอาเฮา มานูมาตาองโก

เจ้าชายเตาฟาอาเฮา มานูมาตาองโก (อังกฤษ: Taufaʻahau Manumataongo) พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ใน เจ้าชายตูโปอูโตอา อูลูกาลาลา กับ เจ้าหญิงซีไนตาฟารา ฟากาฟานูอา ทรงเป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา กับ สมเด็จพระราชินีนานาซีเปาอู ตูกูอาโฮ ทรงมีพระขนิษฐา 1 พระองค์ คือ เจ้าหญิงมาโลฮา โตกูอาโฮ

เจ้าชายเตาฟาอาเฮา มานูมาตาองโกแห่งตองงา

พระนามเต็ม เตาฟาอาเฮา มานูมาตาองโก
พระอิสริยยศ เจ้าชายแห่งตองงา
ฐานันดรศักดิ์ ฮิสรอยัลไฮเนส
ราชวงศ์ ราชวงศ์ตูปู
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (6 ปี)
โอ๊กแลนด์ นิวซีแลนด์
พระราชบิดา เจ้าชายตูโปอูโตอา อูลูกาลาลา
พระราชมารดา เจ้าหญิงซีไนตาฟารา ฟากาฟานูอา

พระองค์ทรงมีสิทธิในการสืบราชสันตติวงศ์แห่งตองงาลำดับที่ 2 รองจากพระราชบิดา

อ้างอิงแก้ไข