เจ้าชายอาเธอร์ เจ้าชายแห่งเวลส์

เจ้าชายแห่งเวลส์ เอิร์ลแห่งเชสเตอร์ และดยุกแห่งคอร์นวอลล์

อาเธอร์ ทิวดอร์ เจ้าชายแห่งเวลส์ (อังกฤษ: Arthur Tudor; 19 มิถุนายน ค.ศ. 1491 – 2 เมษายน ค.ศ. 1502) เอิร์ลแห่งเชสเตอร์ ดยุกแห่งคอร์นวอลล์ เป็นพระราชโอรสองค์โต และรัชทายาทในพระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ พระองค์ถือเป็นความหวังของราชวงศ์ทิวดอร์ ซึ่งเพิ่งถือกำเนิดได้ไม่นาน ประสูติจากพระราชมารดา คือ เอลิซาเบธแห่งยอร์ก ซึ่งเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 แห่งอังกฤษ การประสูติของพระองค์ถือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ทิวดอร์ และราชวงศ์ยอร์กได้อย่างสมบูรณ์

อาเธอร์ ทิวดอร์
เจ้าชายแห่งเวลส์
ภาพเขียนราวปี ค.ศ. 1500
ประสูติ19 กันยายน ค.ศ. 1486(1486-09-19)
อาสนวิหารวินเชสเตอร์ วินเชสเตอร์
สิ้นพระชนม์2 เมษายน ค.ศ. 1502(1502-04-02) (15 ปี)
ปราสาทลุดโลว์
ฝังพระศพอาสนวิหารวุร์สเตอร์ วุร์สเตอร์
คู่อภิเษกกาตาลินาแห่งอารากอน (ค.ศ. 1501)
ราชวงศ์ราชวงศ์ทิวดอร์
พระบิดาพระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ
พระมารดาเอลิซาเบธแห่งยอร์ก

แผนการเสกสมรสของพระองค์ได้ถูกตระเตรียมการไว้อย่างดีตั้งแต่มีพระชันษาเพียงสามขวบ และต่อมาอีกสองปี ทรงได้รับอิสสริยยศเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์ เมื่อพระชันษา 11 ปี ได้ทรงเสกสมรสกับกาตาลินาแห่งอารากอน พระราชธิดาแห่งพระราชวงศ์เสปนซึ่งกำลังแผ่อำนาจในยุโรปเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างอังกฤษกับเสปนเพื่อเอาชนะฝรั่งเศส เจ้าชายอาเธอร์ได้รับการศึกษาที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดพระชนม์ชีพ ภายหลังจากการเสกสมรสในปีค.ศ. 1501 ได้ทรงย้ายไปประทับ ณ ปราสาทลุดโลว์ ชร็อพเชียร์ และสิ้นพระชนม์ในระยะเวลาเพียงอีกหกเดือนต่อมาจากอาการป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งต่อมากาตาลินาแห่งอารากอนได้ระบุว่าการเสกสมรสนี้ยังไม่สมบูรณ์

ต่อมาหลังจากสิ้นพระชนม์หนึ่งปีพระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ ได้พยายามกระชับสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์เสปนต่อโดยทำการเสกสมรสกาตาลินาแห่งอารากอน กับพระราชโอรสองค์รองเฮนรี เจ้าชายแห่งเวลส์ ซึ่งต่อมาได้เสวยราชย์เป็นพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ซึ่งต่อมาการเสกสมรสครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกแยกระหว่างคริสตจักรแห่งอังกฤษ กับโรมันคาทอลิก