เจ้าชายมุเนตากะ

เจ้าชายมุเนตากะ (宗尊親王) โชกุนลำดับที่ 6 แห่งรัฐบาลโชกุนคะมะกุระดำรงตำแหน่งระหว่าง ค.ศ. 1252 – ค.ศ. 1266

เจ้าชายมุเนตากะ
โชกุนลำดับที่ 6 แห่ง รัฐบาลโชกุนคะมะกุระ
ค.ศ. 1252 – ค.ศ. 1266
ก่อนหน้าโยริตสึงุ
ถัดไปโคเรยาซุ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด15 ธันวาคม ค.ศ. 1242
อสัญกรรม2 กันยายน ค.ศ. 1274 (31 ปี 261 วัน)
บิดาจักรพรรดิโกะ-ซะงะ
มารดาไทระ โนะ มุเนะโกะ
บุตร-ธิดาเจ้าชายโคเรยาซุ

เจ้าชายมุเนตากะประสูติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 1785 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ใน จักรพรรดิโกะ-ซะงะ จักรพรรดิองค์ที่ 3 ที่ประสูติแต่ ไทระ โนะ มุเนะโกะ

ใน พ.ศ. 1795 คุโจ โยะริสึงุ โชกุนลำดับที่ 5 ถูกปลดออกจากตำแหน่งทำให้ตำแหน่งโชกุนว่างลง ตระกูลโฮโจ ซึ่งเป็นตระกูลชิกเก็งหรือตระกูลผู้สำเร็จราชการได้ส่งสาส์นไปยังราชสำนักเพื่อขอเจ้าชายมาเป็นโชกุนซึ่งทางราชสำนักได้ส่งเจ้าชายมุเนะตะกะพระชนมายุเพียง 10 พรรษามาเป็นโชกุนแต่ก็เป็นเพียงโชกุนหุ่นเชิดเพราะอำนาจที่แท้จริงยังคงอยู่ที่ตระกูลโฮโจ

เจ้าชายมุเนะตะกะถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 1809 ขณะพระชนมายุเพียง 24 พรรษาและได้แต่งตั้งให้เจ้าชายโคะเระยะซุพระชนมายุเพียง 2 พรรษาพระโอรสในเจ้าชายมุเนะตะกะขึ้นเป็นโชกุนลำดับที่ 7