แม่แบบ:กล่องข้อมูล โชกุน

ข้อมูลส่วนบุคคล
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ
ไดโจไดจิง
พ.ศ. 2159 - พ.ศ. 2159
ระยะเวลาไม่ถึงปี
จักรพรรดิจักรพรรดิโกะ-โยเซ
ก่อนหน้าโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ
ถัดไปว่างจนถึงปี 2252
ปฐมโชกุนแห่งเอะโดะ
พ.ศ. 2146 - พ.ศ. 2148
ระยะเวลา2 ปี
ก่อนหน้าตำแหน่งใหม่
ถัดไปโทะกุงะวะ ฮิเดะตะดะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
บุตร-ธิดาโทะกุงะวะ ฮิเดะตะดะ