เปิดเมนูหลัก

คุโจ โยะริสึงุ (九条頼嗣 , 1782 - 1799 , 1787 - 1795) โชกุนคนที่ 5 แห่ง รัฐบาลโชกุนคะมะกุระ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 1787 - พ.ศ. 1795

คุโจ โยะริสึงุ
โชกุนคนที่ 5 แห่ง รัฐบาลโชกุนคะมะกุระ
พ.ศ. 1787 - พ.ศ. 1795
ระยะเวลา8 ปี
ผู้สำเร็จราชการโฮโจ สึเนะโตะกิ
โฮโจ ชิเงะโตะกิ
ก่อนหน้าคุโจ โยะริสึเนะ
ถัดไปเจ้าชายมุเนะตะกะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 ธันวาคม พ.ศ. 1782
คะมะกุระ
อสัญกรรม14 ตุลาคม พ.ศ. 1799 (16 ปี 301 วัน)
บิดาคุโจ โยะริสึเนะ
ตระกูลฟุจิวะระ

คุโจ โยะริสึงุเกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 1782 ที่ คะมะกุระ เป็นบุตรชายของ คุโจ โยะริสึเนะ โชกุนคนที่ 4

เหตุการณ์ในสมัยโชกุนโยะริสึงุแก้ไข

  • พ.ศ. 1787 (คังเง็งปีที่ 2 เดือน 4): โยะริสึงุในวัย 5 ขวบได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง โชกุน สืบต่อจากบิดาที่สละตำแหน่ง
  • พ.ศ. 1788 (คังเง็งปีที่ 3 เดือน 7): อดีตโชกุนโยะริสึเนะโกนผมและบวชเป็นพระภิกษุ
  • พ.ศ. 1789 (คังเง็งปีที่ 4 เดือน 7): โชกุนโยะริสึงุเข้าพิธีแต่งงานกับน้องสาวของ โฮโจ สึเนะโตะกิ ผู้เป็น ชิกเก็ง หรือผู้สำเร็จราชการในขณะนั้นโชกุนโยะริสึงุมีอายุเพียง 7 ขวบขณะที่ มิได มีอายุ 16 ปี
ก่อนหน้า คุโจ โยะริสึงุ ถัดไป
คุโจ โยะริสึเนะ   โชกุนคนที่ 5 แห่ง รัฐบาลโชกุนคะมะกุระ
(พ.ศ. 1787 - พ.ศ. 1795)
  เจ้าชายมุเนะตะกะ