เปิดเมนูหลัก

ชิกเก็ง (ญี่ปุ่น: 執権 shikken) เป็นตำแหน่งบรรดาศักดิ์ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1199 จนถึง ค.ศ. 1333 ในยุคคามากูระ สถานะอย่างเป็นทางการ คือ ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐบาลโชกุน จึงถือเป็นประมุขของรัฐบาลโชกุน ส่วนช่วงเวลาที่มีการปกครองแบบชิกเก็งนี้เรียกว่า "สมัยชิกเก็ง" (執権政治 Shikken Seiji)

ชิกเก็งเป็นเผด็จการทหาร ราวครึ่งแรกของสมัยชิกเก็ง ชิกเก็งมีอำนาจสูงสุดในประเทศโดยพฤตินัย (แต่ไม่ครอบคลุมถึงดินแดนอิสระฟูจิวาระเหนือ) แต่มีการเปลี่ยนให้มีอำนาจรองจากโทกูโซนับแต่ ค.ศ. 1256 เป็นต้นมา และเมื่อถึงสมัยมูโรมาจิ (ค.ศ. 1333–1573) ชิกเก็งแทบไม่ติดตำแหน่งต้น ๆ แม้ยังไม่ถูกยุบเลิกก็ตาม เมื่อพ้นสมัยมูโรมาจิแล้ว ตำแหน่งชิกเก็งไม่ปรากฏอีก

รายชื่อชิกเก็งแก้ไข