ชิกเก็ง (ญี่ปุ่น: 執権 shikken) เป็นตำแหน่งของตระกูลโฮโจโดยเป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการในฐานะผู้สำเร็จราชการของรัฐบาลโชกุนระหว่างปี ค.ศ. 1199 ถึง 1333 ในยุคคามากูระ ดังนั้นเขาจึงเป็นหัวหน้าของบาคูฟุ (รัฐบาลโชกุน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุคที่เรียกว่า Regent Rule (執権政治 Shikken Seiji)

ชิกเก็งเป็นเผด็จการทหาร ราวครึ่งแรกของสมัยชิกเก็ง ชิกเก็งมีอำนาจสูงสุดในประเทศโดยพฤตินัย (แต่ไม่ครอบคลุมถึงดินแดนอิสระฟูจิวาระเหนือ) แต่มีการเปลี่ยนให้มีอำนาจรองจากโทกูโซนับแต่ ค.ศ. 1256 เป็นต้นมา และเมื่อถึงสมัยมูโรมาจิ (ค.ศ. 1333–1573) ชิกเก็งแทบไม่ติดตำแหน่งต้น ๆ แม้ยังไม่ถูกยุบเลิกก็ตาม เมื่อพ้นสมัยมูโรมาจิแล้ว ตำแหน่งชิกเก็งไม่ปรากฏอีก

รายชื่อชิกเก็ง

แก้
 1. โฮโจ โทกิมาซะ (ค.ศ. 1199–1205)
 2. โฮโจ โยชิโตกิ (ค.ศ. 1205–1224)
 3. โฮโจ ยาซูโตกิ (ค.ศ. 1224–1242)
 4. โฮโจ สึเนโตกิ (ค.ศ. 1242–1246)
 5. โฮโจ โทกิโยริ (ค.ศ. 1246–1256)
 6. โฮโจ นากาโตกิ (ค.ศ. 1256–1264)
 7. โฮโจ มาซามูระ (ค.ศ. 1264–1268)
 8. โฮโจ โทกิมูเนะ (ค.ศ. 1268–1284)
 9. โฮโจ ซาดาโตกิ (ค.ศ. 1284–1301)
 10. โฮโจ โมโรโตกิ (ค.ศ. 1301–1311)
 11. โฮโจ มูเนโนบุ (ค.ศ. 1311–1312)
 12. โฮโจ ฮิโรโตกิ (ค.ศ. 1312–1315)
 13. โฮโจ โมโตโตกิ (ค.ศ. 1315–1316)
 14. โฮโจ ทากาโตกิ (ค.ศ. 1316–1326)
 15. โฮโจ ซาดาอากิ (ค.ศ. 1326)
 16. โฮโจ โมริโตกิ (ค.ศ. 1326–1333)