ชิกเก็ง (ญี่ปุ่น: 執権 shikken) เป็นตำแหน่งบรรดาศักดิ์ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1199 จนถึง ค.ศ. 1333 ในยุคคามากูระ สถานะอย่างเป็นทางการ คือ ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐบาลโชกุน จึงถือเป็นประมุขของรัฐบาลโชกุน ส่วนช่วงเวลาที่มีการปกครองแบบชิกเก็งนี้เรียกว่า "สมัยชิกเก็ง" (執権政治 Shikken Seiji)

ชิกเก็งเป็นเผด็จการทหาร ราวครึ่งแรกของสมัยชิกเก็ง ชิกเก็งมีอำนาจสูงสุดในประเทศโดยพฤตินัย (แต่ไม่ครอบคลุมถึงดินแดนอิสระฟูจิวาระเหนือ) แต่มีการเปลี่ยนให้มีอำนาจรองจากโทกูโซนับแต่ ค.ศ. 1256 เป็นต้นมา และเมื่อถึงสมัยมูโรมาจิ (ค.ศ. 1333–1573) ชิกเก็งแทบไม่ติดตำแหน่งต้น ๆ แม้ยังไม่ถูกยุบเลิกก็ตาม เมื่อพ้นสมัยมูโรมาจิแล้ว ตำแหน่งชิกเก็งไม่ปรากฏอีก

รายชื่อชิกเก็งแก้ไข

 1. โฮโจ โทกิมาซะ (ค.ศ. 1199–1205)
 2. โฮโจ โยชิโตกิ (ค.ศ. 1205–1224)
 3. โฮโจ ยาซูโตกิ (ค.ศ. 1224–1242)
 4. โฮโจ สึเนโตกิ (ค.ศ. 1242–1246)
 5. โฮโจ โทกิโยริ (ค.ศ. 1246–1256)
 6. โฮโจ นากาโตกิ (ค.ศ. 1256–1264)
 7. โฮโจ มาซามูระ (ค.ศ. 1264–1268)
 8. โฮโจ โทกิมูเนะ (ค.ศ. 1268–1284)
 9. โฮโจ ซาดาโตกิ (ค.ศ. 1284–1301)
 10. โฮโจ โมโรโตกิ (ค.ศ. 1301–1311)
 11. โฮโจ มูเนโนบุ (ค.ศ. 1311–1312)
 12. โฮโจ ฮิโรโตกิ (ค.ศ. 1312–1315)
 13. โฮโจ โมโตโตกิ (ค.ศ. 1315–1316)
 14. โฮโจ ทากาโตกิ (ค.ศ. 1316–1326)
 15. โฮโจ ซาดาอากิ (ค.ศ. 1326)
 16. โฮโจ โมริโตกิ (ค.ศ. 1326–1333)