เจ้าชายพระราชสวามี

เจ้าชายพระราชสวามี[1] (อังกฤษ: prince consort) หมายถึงพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถ แต่ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ตามสิทธิ์ของพระองค์เอง

โดยทั่วไปผู้ที่เป็นพระราชสวามีอาจได้รับพระยศเป็นเจ้าชาย เจ้าชายพระราชสวามี หรือพระมหากษัตริย์พระราชสวามี ตามแต่สมเด็จพระราชินีนาถจะทรงแต่งตั้ง

กรณีที่ "เจ้าชายพระราชสวามี" เป็นอิสริยยศ พบว่าใช้กับเจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร ที่พระราชทานให้พระราชสวามีในปี ค.ศ. 1857 ต่อมาเจ้าชายเฮนริกแห่งเดนมาร์ก ก็ได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเดียวกันนี้จากสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่2ในปี ค.ศ. 2005

ราชสำนักจีน แก้

ในราชสำนักของจักรพรรดิจีน มีตำแหน่ง "ฟู่หม่า" (จีนตัวย่อ: 驸马; จีนตัวเต็ม: 駙馬; พินอิน: fùmǎ) ซึ่งเดิมเป็นตำแหน่งในราชสำนัก ต่อมาใช้กับพระสวามีของเจ้าหญิงด้วย จึงอาจเทียบได้กับ "เจ้าชายพระสวามี" ในฐานันดรศักดิ์ยุโรป เจ้าชายพระสวามีอาจดำรงตำแหน่งหรือยศอื่น ๆ อีกตามสิทธิ์ของพระองค์

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑืตยสถาน, ราชวงศ์แห่งมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษ 19 : กษัตริย์และสมเด็จพระราชินีนาถ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2555, หน้า 290