เปิดเมนูหลัก

ประวัติแก้ไข

นายเจียร ศิริรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2448 เป็นบุตรของขุนอาจกระดังงา (เซ่ง ศิริรักษ์) กับ นางจันทร์ ศิริรักษ์ มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา 3 คน สำเร็จการศึกษา ธรรมศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สมรสกับนางละเอียด ศิริรักษ์ มีบุตร-ธิดา 13 คน[1]

นายเจียร ศิริรักษ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ด้วยภาวะโลหิตจาง สิริอายุรวม 64 ปี

การทำงานแก้ไข

เจียร เริ่มทำงานเป็นเสมียนโรงสีของขุนนครจีนนิพัทธ์ ก่อนที่จะลาออกเพื่อไปเป็นครูที่โรงเรียนวิเชียรชม ซึ่งในระหว่างนี้เองก็ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีไปด้วย และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงลาออกมาเป็นทนายความ

งานการเมืองแก้ไข

เจียร เข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นเทศมนตรีเทศบาลเมืองสงขลา และ สมาชิกสภาจังหวัด ตามลำดับ ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งแรกและครั้งเดียว[2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เจียร ศิริรักษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489 จังหวัดสงขลา

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานเพลิงศพ ณ ฌาปนสถานเทศบาลเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
  2. สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา ๒๔๗๕ - ๒๕๐๒. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2502