เจียร ศิริรักษ์

นายเจียร ศิริรักษ์ (21 ตุลาคม พ.ศ. 2448 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2513) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย

เจียร ศิริรักษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 ตุลาคม พ.ศ. 2448
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
เสียชีวิต 26 มิถุนายน พ.ศ. 2513 (64 ปี)
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง พรรคเสรีมนังคศิลา

ประวัติแก้ไข

นายเจียร ศิริรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2448 เป็นบุตรของขุนอาจกระดังงา (เซ่ง ศิริรักษ์) กับ นางจันทร์ ศิริรักษ์ มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา 3 คน สำเร็จการศึกษา ธรรมศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สมรสกับนางละเอียด ศิริรักษ์ มีบุตร-ธิดา 13 คน[1]

นายเจียร ศิริรักษ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ด้วยภาวะโลหิตจาง สิริอายุรวม 64 ปี

การทำงานแก้ไข

เจียร เริ่มทำงานเป็นเสมียนโรงสีของขุนนครจีนนิพัทธ์ ก่อนที่จะลาออกเพื่อไปเป็นครูที่โรงเรียนวิเชียรชม ซึ่งในระหว่างนี้เองก็ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีไปด้วย และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงลาออกมาเป็นทนายความ

งานการเมืองแก้ไข

เจียร เข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นเทศมนตรีเทศบาลเมืองสงขลา และ สมาชิกสภาจังหวัด ตามลำดับ ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งแรกและครั้งเดียว[2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เจียร ศิริรักษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489 จังหวัดสงขลา

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานเพลิงศพ ณ ฌาปนสถานเทศบาลเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
  2. สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา ๒๔๗๕ - ๒๕๐๒. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2502