เจริญ สืบแสง

นายแพทย์เจริญ สืบแสง (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2512) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี 3 สมัย

เจริญ สืบแสง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เสียชีวิต 27 ธันวาคม พ.ศ. 2512 (67 ปี)

ประวัติแก้ไข

นายแพทย์เจริญ สืบแสง เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445 [1] เป็นบุตรคนที่ 2 ของ ขุนวรเวชวิชกิจ (ซุ้ย สืบแสง) กับนางอุ่น สืบแสง และเป็นพี่ชายของ นายจรูญ สืบแสง สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2466 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)

นายแพทย์เจริญ สืบแสง เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในช่องจมูก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2512 สิริอายุรวม 67 ปี

การทำงานแก้ไข

นายแพทย์เจริญ เข้ารับราชการในกรมสาธาณสุข เป็นแพทย์สำรองอยู่ปีกว่า จึงได้บรรจุเป็นแพทย์หลวงประจำจังหวัดปัตตานี เมื่อ พ.ศ. 2468 จนถึง พ.ศ. 2473 ก็ได้ย้ายไปรับตำแหน่งสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และในปีเดียวกันนี้เองก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "ขุนเจริญวรเวช"

ใน พ.ศ. 2477 ย้ายไปประจำกรมสาธารณสุข และได้ย้ายกลับปัตตานี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479

งานการเมืองแก้ไข

นายแพทย์เจริญ ได้เข้าสู่วงการการเมืองในปี พ.ศ. 2479 โดยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปัตตานี และใน พ.ศ. 2483 ถึง พ.ศ. 2489 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี หลังจากนั้นได้ลงสมัครรับเลือกตั้งและได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2489 (ต่อมาเข้าร่วมกับพรรคสหชีพ)[2] และได้รับเลือกตั้งรวม 3 สมัย [3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายแพทยเจริญ สืบแสง ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489 จังหวัดปัตตานี
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 จังหวัดปัตตานี
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดปัตตานี ไม่สังกัดพรรคการเมือง[4]

อ้างอิงแก้ไข